Indywidualne szkolenia marketing ogólny dla Uczestników Projektu „Własny biznes – sposób na życie V”

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia marketing OGÓLNY w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie V” świadczyć będzie Centrum Doradcze Programów Pomocowych w Kamionce, Kamionka 5, 13-100 Nidzica.
 
Indywidualne szkolenia marketing ogólny– 10 godz. dydaktycznych/osobę
Dane kontaktowe: tel. 606 953 089 e-mail: wioskitematyczne@nida.pl
Informujemy, że szkolenie może być świadczone stacjonarnie, telefonicznie, mailowo. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio pod wskazany numer telefonu lub poprzez e-mail. Uprzedzamy również, że mogą się z Państwem kontaktować bezpośrednio osoby realizujące usługę marketingu ogólnego.
Poniżej znajduje się lista Uczestników Projektu (wg numeru umowy na świadczenie usług szkoleniowych), którzy zadeklarowali chęć udziału w szkoleniu marketing ogólny.
 
  NUMER UMOWY
1 7/WB5/2018/M/M-3/M-S
2 14/WB5/2018/M/K-8/M-S
3 1/WB5/2018/SZ/K-6/SZ-S
4 2/WB5/2018/SZ/K-3/SZ-S
5 4/WB5/2018/SZ/M-2/SZ-S
6 5/WB5/2018/SZ/M-10/SZ-S
7 6/WB5/2018/SZ/K-13/SZ-S
8 9/WB5/2018/SZ/K-11/SZ-S
9 11/WB5/2018/SZ/M-1/SZ-S
10 15/WB5/2018/SZ/M-5/SZ-S
11 7/WB5/2018/N/M-8/SZ-S
12 2/WB5/2018/N/M-17/N-S
13 4/WB5/2018/N/M-5/N-S
14 6/WB5/2018/N/M-1/N-S
15 8/WB5/2018/N/M-6/N-S
16 9/WB5/2018/N/K-13/N-S
17 11/WB5/2018/N/K-8/N-S
18 15/WB5/2018/N/K-3/N-S
19 18/WB5/2018/N/K-19/N-S
20 5/WB5/2018/N/M-20/N-S


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.