Indywidualne szkolenia marketing on-line dla Uczestników Projektu „Własny biznes – sposób na życie V”

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia marketing ON-LINE w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie V” świadczyć będzie spółka CGP Sp. z o.o. z siedzibą ul. Promykowa 8, 11-036 Unieszewo.
 
Indywidualne szkolenia marketing on-line – 10 godz. dydaktycznych/osobę
Dane kontaktowe: tel. 510 330 180, 89-6729393 e-mail: info@wb5.pl, strona www: wb5.pl
Informujemy, że szkolenie może być świadczone stacjonarnie, telefonicznie, mailowo. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio pod wskazany numer telefonu lub poprzez e-mail. Uprzedzamy również, że mogą się z Państwem kontaktować bezpośrednio osoby realizujące usługę marketingu on-line.
Poniżej znajduje się lista Uczestników Projektu(wg numeru umowy na świadczenie usług szkoleniowych), którzy zadeklarowali chęć udziału w szkoleniu marketing on-line.
 
  NUMER UMOWY
1 1/WB5/2018/M/K-5/M-S
2 4/WB5/2018/M/K-10/M-S
3 5/WB5/2018/M/K-15/M-S
4 10/WB5/2018/M/K-2/M-S
5 11/WB5/2018/M/K-17/M-S
6 12/WB5/2018/M/M-6/M-S
7 17/WB5/2018/M/K-16/M-S
8 18/WB5/2018/M/K-4/M-S
9 19/WB5/2018/M/K-9/M-S
10 22/WB5/2018/M/M-7/M-S
11 23/WB5/2018/M/M-14/M-S
12 24/WB5/2018/M/M-12/M-S
13 7/WB5/2018/SZ/M-14/SZ-S
14 8/WB5/2018/SZ/K-4/SZ-S
15 10/WB5/2018/SZ/M-9/SZ-S
16 12/WB5/2018/SZ/K-12/SZ-S
17 13/WB5/2018/SZ/K-7/SZ-S
18 12/WB5/2018/N/M-16/N-S
19 13/WB5/2018/N/M-11/N-S
20 14/WB5/2018/N/M-10/N-S
21 16/WB5/2018/N/K-12/N-S
22 19/WB5/2018/N/K-4/N-S
23 21/WB5/2018/N/K-2/N-S
24 23/WB5/2018/N/K-15/N-S


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.