LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 13.06.2019 r.

L.P. NUMER WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO              SREDNIA Z OCENY
1 24/WB5/2019/M/M-5/M 85,5
2 19/WB5/2019/M/M-2/M 84
3 26/WB5/2019/M/K-3/M 84
4 11/WB5/2019/N/M-2/N 83
5 20/WB5/2019/M/M-9/M 82,5
6 32/WB5/2019/M/K-1/M 82
7 25/WB5/2019/SZ/K-6/SZ 82
8 31/WB5/2019/M/M-6/M 80
9 9/WB5/2019/N/M-4/N 79,5
10 22/WB5/2019/SZ/K-7/SZ 79
11 5/WB5/2019/N/K-3/N 78,5
12 10/WB5/2019/N/M-1/N 77,5
13 17/WB5/2019/M/M-4/M 77
14 28/WB5/2019/M/K-7/M 75,5
15 16/WB5/2019/SZ/M-3/SZ 72,5
16 18/WB5/2019/SZ/M-1/SZ 71,5
17 21/WB5/2019/SZ/M-5/SZ 70,5
18 27/WB5/2019/SZ/M-8/SZ 70,5
19 33/WB5/2019/M/K-8/M 70
20 7/WB5/2019/N/K-5/N 69
21 27/WB5/2019/M/M-10/M 66
22 26/WB5/2019/SZ/K-4/SZ 65
23 19/WB5/2019/SZ/K-2/SZ 62,5
24 8/WB5/2019/N/M-9/SZ 55
 
   Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów  z oceny kryteriów merytorycznych znajdują się na pozycjach od 1 do 23 na liście rankingowej, zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. W pismach zostanie określona kwota otrzymanego wsparcia finansowego zaakceptowana przez ekspertów.  
   Biznesplan z poz. 24 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego min. 60 punktów z oceny merytorycznej, nie został rekomendowany do dofinansowania. Pisma z informacją dot. oceny zostaną przekazane Państwu w najbliższych dniach.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.