LISTA UCZESTNIKÓW – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym w terminie 03/06/2019-11/06/2019.
   Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w najbliższym czasie. Planowane rozpoczęcie to 17/07/2019r.
 
LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
  NR IDENTYFIKACYJNY Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap SUMA
1 7/U/WB5/2019/SZ/K 49 92 141
2 1/U/WB5/2019/SZ/K 41 88 129
3 1/U/WB5/2019/M/K 35 86 121
4 1/U/WB5/2019/N/K 39 78 117
5 6/U/WB5/2019/M/K 38 66 104
6 3/U/WB5/2019/N/K 35 66 101
7 2/U/WB5/2019/N/K 33 67 100
8 5/U/WB5/2019/N/K 36 64 100
 
LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
  NR IDENTYFIKACYJNY Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap SUMA
1 9/U/WB5/2019/SZ/K 31 51 82
2 4/U/WB5/2019/M/K 26 46 72
3 4/U/WB5/2019/N/K 33 0 33
 
LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
  nr identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap RAZEM
1 4/U/WB5/2019/N/M 50 83 133
2 4/U/WB5/2019/SZ/M 50 73 123
3 2/U/WB5/2019/SZ/M 47 75 122
4 2/U/WB5/2019/N/M 39 80 119
5 3/U/WB5/2019/SZ/M 41 77 118
6 1/U/WB5/2019/N/M 41 77 118
7 11/U/WB5/2019/SZ/M 42 74 116
8 5/U/WB5/2019/N/M 39 76 115
9 8/U/WB5/2019/SZ/M 27 73 100
10 3/U/WB5/2019/N/M 30 70 100
11 5/U/WB5/2019/M/M 37 63 100
 
 
 
 
LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
  nr identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap RAZEM
1 6/U/WB5/2019/SZ/M 38 52 90
2 5/U/WB5/2019/SZ/M 31 55 86
3 3/U/WB5/2019/M/M 37 47 84
4 10/U/WB5/2019/SZ/M 37 0 37
 
Do kolejnego etapu zostało zakwalifikowane 19 osób, tj. osoby które uzyskały min. 100 punktów z łącznej oceny uzyskanej w trakcie dwóch etapów rekrutacji. Pozostałe osoby z uwagi na ograniczoną liczbę dotacji możliwych do udzielenia w projekcie nie kwalifikują się do dalszego udziału.
Powyższe jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (§7) - „o miejscu Kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych z etapu I i II”  oraz  „po kolejnych etapach Beneficjent może kwalifikować dokładną liczbę osób, w kolejności zgodnej z otrzymaną punktacją”.
 
LISTA OSÓB W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WSTRZYMANO DECYZJĘ ODNOŚNIE UDZIAŁU W PROJEKCIE DO CZASU WYJAŚNIENA.
NR IDENTYFIKACYJNY
2/U/WB5/2019/M/K NIE ZAKWALIFIKOWANO (aktualizacja z 15.07.2019r.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.