LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 05.08.2019

L.P. NUMER WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO              SREDNIA Z OCENY
1 1/U/WB5/2019/SZ/K-7/SZ 87
2 7/U/WB5/2019/SZ/K-6/SZ 85,5
3 1/U/WB5/2019/N/M-6/N 83,5
4 1/U/WB5/2019/N/K-2/N 79,5
5 1/U/WB5/2019/M/K-1/M 78,5
6 4/U/WB5/2019/SZ/M-3/SZ 78,5
7 2/U/WB5/2019/N/M-5/N 77
8 4/U/WB5/2019/N/M-7/N 76,5
9 11/U/WB5/2019/SZ/M-4/SZ 76
10 3/U/WB5/2019/SZ/M-2/SZ 71
11 5/U/WB5/2019/N/M-3/N 69
12 5/U/WB5/2019/N/K-8/N 69
13 2/U/WB5/2019/SZ/M-1/SZ 67
LISTA REZERWOWA
14 3/U/WB5/2019/N/M-4/N 61,5
15 8/U/WB5/2019/SZ/M-5/SZ 60
WNIOSKI KTÓRE NIE UZYSKAŁY MINIMUM PUNKTOWEGO
16 3/U/WB5/2019/N/K-1/N 59,5


   Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które znajdują się na pozycjach od 1 do 13 na liście rankingowej, zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. W pismach zostanie wskazana kwota otrzymanego wsparcia finansowego zaakceptowana przez ekspertów. 
Biznesplany z poz. 14-15 znajdują się na liście rezerwowej z uwagi na wyczerpanie środków możliwych do przyznania na dotacje dla uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
   Biznesplan z poz. 16 z uwagi na nie uzyskanie wymaganego minimum 60 punktów z oceny merytorycznej, nie został rekomendowany do dofinansowania.
Pisma z informacją dot. oceny zostaną przekazane wszystkim osobom, w najbliższych dniach.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.