ROZEZNANIE RYNKU - usługa indywidualnych szkoleń prawnych

ROZEZNANIE RYNKU
dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto
zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0040/17-00
 
W celu rozeznania i porównania cen rynkowych, Lokalna Grupa Działania
WARMIŃSKI ZAKĄTEK - realizator projektu „
Własny Biznes- sposób na życie V ”- zwraca się z prośbą o przedstawienie
kwoty brutto za usługę dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych szkoleń
tematycznych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Szczegóły znajdują
się TUTAJ.


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.