UWAGA! REGULAMIN PROJEKTU – ZMIANA ADRESU PUNKTU W MRĄGOWIE i inne.


Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wprowadzone zostają następujące zmiany:...
więcej...


WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH


W DNIU 03.06.2019 R. WZNAWIAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 16.04.2019 r.


Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 16.04.2019 r...
więcej...


Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 2 GRUPA


OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „WŁASNY BIZNES SPOSÓB NA ŻYCIE V” ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...
więcej...


KONIEC II ETAPU REKRUTACJI – II GRUPA


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla II części osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie 11/02/2019r. Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie...
więcej...


PRZEDŁUŻENIE OCENY BIZNESPLANÓW.


Szanowni Państwo, informujemy że lista rankingowa dotycząca oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego ukaże się najpóźniej w dniu 30/04/2019 r.
więcej...


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.