HARMONOGRAMY WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH I AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY


Program dotyczący częsci motywacyjnej Warsztatów:
-przełamanie problemu związanego z otwartością na innych ludzi, otwartością na zmiany koniecznych do
zmiany sytuacji życiowej, w tym zawodowej,
- podniesienie motywacji uczestników,
- nagrywanie zachowań w różnych symulowanych sytuacjach społecznych w celu weryfikacji mowy ciała, błędów w
zachowaniu i ich korekty.
  Część dotycząca Aktywnego Poszukiwania Pracy - zajęcia prowadzone z wykwalifikowanym trenerem z doświadczeniem w obszarze rynku pracy. Mają na celu nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy poprzez identyfikację mocnych i słabych stron Uczestników Projektu, ich zaznajomienie z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, stworzenia oferty pracy, analizy sytuacji zawodowej, lokalnego rynku pracy, autoprezentacji podczas kontaktu z pracodawcą, znajomość najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej, ćwiczenie rozmowy (nagranie i omówienie błędów).

HARMONOGRAMY:


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.