ZESTAWIENIE STAŻY W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK - PRACA"


Część Uczestników Projektu zostanie skierowana na staże zawodowe.– przy uwzględnieniu zapotrzebowania rynkowego, wymogów firm, predyspozycji i cech indywidualnych kandydatów na staż...
więcej...


HARMONOGRAMY KURSÓW/SZKOLEŃ


Efektem kursów i szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju...
więcej...


HARMONOGRAMY SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM


Wewnątrz znajdują się harmonogramy indywidualnych spotkań z psychologiem począwszy od 15 III 2017 r.
więcej...


HARMONOGRAMY SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM - OPRACOWANIE IPD


Wewnątrz znajdują się harmonogramy spotkań z Doradcą Zawodowym w celu opracowania IPD począwszy od 15 III 2017 r.
więcej...


1 2 3 następne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.