​Harmonogram usług indywidualnego szkolenia biznesowo-rachunkowego

Nazwa Beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”    
 
Tytuł Projektu:            „ Z pomysłem po dotację III”
 
Nazwa szkolenia:         Szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców – biznesowo-rachunkowe
 
Termin realizacji usługi:  01/06/2018-31/01/2019
 
Liczba osób:               104
DATA REALIZACJI SZKOLENIA GODZINY szkolenia TEMAT LICZBA
GODZIN
trener FORMA SZKOLENIA
 
01/06/2018-31/01/2019
 godziny szkolenia ustalane na bieżąco z uczestnikami projektu tak, aby  nie kolidowało z prowadzeniem działalności gospodarczej

 
 
szkolenie indywidualne specjalistyczne – biznesowo-rachunkowe
 
Średnio 11 godz. na uczestnika
Małgorzata Ofierska,
Agnieszka Wolf,
Monika Szóstek,
Magdalena Mokańska
Julita Piotrowska,
Karolina Pieńko
Podstawowa – stacjonarnie. Doraźnie: mailowo, telefonicznie
Terminy spotkań ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu tak, aby nie kolidowało z prowadzeniem działalności gospodarczej


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.