Indywidualne Szkolenie Prawne w Projekcie

    Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia prawne w
ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie pani Anna
Parys prowadząca działalność gospodarczą pn. Kancelaria Radcy Prawnego z
siedzibą ul. 1 Maja 5A/71, 10-117 Olsztyn.
 
    Doradztwo prawne – średnio – 2 godz./osobę
Anna Parys, tel. 601-717-087, e-mail: radca@kancelariaparys.pl
 
    Informujemy, że doradztwo może być świadczone stacjonarnie,
telefonicznie, mailowo. Liczba godzin doradztwa wynosi średnio 2 godziny
na uczestnika. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio pod
wskazany numer telefonu lub poprzez e-mail.


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.