Indywidualne szkolenia marketingowe o charakterze ogólnym dla Uczestników Projektu

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia marketingowe o charakterze ogólnym w ramach projektu „Z pomysłem po dotację IV” świadczyć będzie pan Tomasz Dołgań prowadzący działalność gospodarczą pn. BRAND TOMASZ DOŁGAŃ z siedzibą ul. Ks. J. Popiełuszki 9/9, 10-695 Olsztyn.

Indywidualne szkolenia marketingowe o charakterze ogólnym – 10 godz. dydaktycznych/osobę

Dane kontaktowe do trenera:

Tomasz Dołgań, tel. 693 365 989, e-mail: tolgan@wp.pl

Informujemy, że szkolenie może być świadczone stacjonarnie, telefonicznie, mailowo. Zainteresowane osoby proszę o kontakt bezpośrednio pod wskazany numer telefonu lub poprzez e-mail.POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.