Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 2

   Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. O terminach zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 19/ZPD4/2019/B/K 52 87 139
2 46/ZPD4/2019/L/K 37 91 128
3 25/ZPD4/2019/B/K 43 83 126
4 49/ZPD4/2019/L/K 34 86 120
5 57/ZPD4/2019/L/K 31 85 116
6 11/ZPD4/2019/B/K 39 75 114
7 50/ZPD4/2019/L/K 39 71 110
8 51/ZPD4/2019/L/K 46 64 110
9 55/ZPD4/2019/L/K 35 75 110
10 37/ZPD4/2019/L/K 35 74 109
11 54/ZPD4/2019/L/K 33 76 109
12 14/ZPD4/2019/B/K 40 67 107
13 20/ZPD4/2019/B/K 39 63 102
14 27/ZPD4/2019/L/K 37 52 89
 
 

LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 22/ZPD4/2019/B/M 42 87 129
2 24/ZPD4/2019/B/M 52 77 129
3 58/ZPD4/2019/L/M 40 83 123
4 21/ZPD4/2019/B/M 46 77 123
5 23/ZPD4/2019/B/M 39 84 123
6 48/ZPD4/2019/L/M 42 80 122
7 10/ZPD4/2019/L/M 40 80 120
8 39/ZPD4/2019/L/M 41 78 119
9 3/ZPD4/2019/K/M 36 82 118
10 60/ZPD4/2019/L/M 47 68 115
11 38/ZPD4/2019/L/M 40 74 114
12 47/ZPD4/2019/L/M 38 76 114
13 41/ZPD4/2019/L/M 37 76 113
14 45/ZPD4/2019/L/M 42 71 113
15 15/ZPD4/2019/B/M 40 73 113
16 31/ZPD4/2019/L/M 33 79 112
17 32/ZPD4/2019/L/M 29 81 110
18 44/ZPD4/2019/L/M 42 67 109
19 34/ZPD4/2019/L/M 29 70 99
20 7/ZPD4/2019/L/M 34 63 97
21 33/ZPD4/2019/L/M 27 70 97
22 2/ZPD4/2019/K/M 32 63 95
23 53/ZPD4/2019/L/M 30 58 88
 
LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 43/ZPD4/2019/L/K 42 49 91
2 56/ZPD4/2019/L/K 30 42 72
3 13/ZPD4/2019/B/K 32 35 67
4 52/ZPD4/2019/L/K 27 38 65
 
   Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.
 
LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 59/ZPD4/2019/L/M 40 48 88
2 42/ZPD4/2019/L/M 32 49 81
3 17/ZPD4/2019/B/M 43 37 80
4 16/ZPD4/2019/B/M 31 48 79
 
   Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50% punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.
 
LISTA OSÓB ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów ocena formalna Liczba punktów ocena merytoryczna Suma I etap
1 30/ZPD4/2019/L/M 12 22 34
2 18/ZPD4/2019/B/K 2 13 15
3 36/ZPD4/2019/L/M 4 6 10
4 35/ZPD4/2019/L/K – WNIOSEK WYCOFANY - - -


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.