Koniec drugiego etapu rekrutacji dla grupy 4

   Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla kandydatów projektu „Z pomysłem po dotację IV”. Poniżej znajdują się do pobrania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. O terminach szkoleń poinformujemy Państwa telefonicznie.
 
 
LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 106/ZPD4/2019/L/K 42 80 122
2 45/ZPD4/2019/B/K 43 67 110
3 46/ZPD4/2019/B/K 38 68 106
4 118/ZPD4/2019/K/L 37 56 93LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 111/ZPD4/2019/L/M 58 78 136
2 108/ZPD4/2019/L/M 42 80 122
3 109/ZPD4/2019/L/M 46 75 121
4 4/ZPD4/2019/K/M 40 79 119
5 116/ZPD4/2019/L/M 40 77 117
6 113/ZPD4/2019/L/M 52 62 114
7 42/ZPD4/2019/B/M 42 68 110
8 114/ZPD4/2019/L/M 41 69 110
9 117/ZPD4/2019/M/L 42 67 109
10 110/ZPD4/2019/L/M 29 62 91
 
 
 
 
 
 
 
LISTA KOBIET NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 115/ZPD4/2019/L/K 38 49 87
2 47/ZPD4/2019/B/K 37 49 86
3 43/ZPD4/2019/B/K 32 49 81
 
Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50 punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50 punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.
 
 
LISTA MĘŻCZYZN NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Lp. Numer identyfikacyjny Liczba punktów I etap Liczba punktów II etap Suma
1 107/ZPD4/2019/L/M 42 49 91
2 105/ZPD4/2019/L/M 41 49 90
3 44/ZPD4/2019/B/M 36 49 85
4 104/ZPD4/2019/L/M 34 46 80
 
Na etapie II wymagane uzyskanie min. 50 punktów z łącznej oceny ekspertów (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy). Osoby, które uzyskają mniej niż 50 punktów nie przechodzą do kolejnego etapu, tj. zostają odrzucone w wyniku niespełnienia minimum punktowego.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.