Harmonogramy konsultacji indywidualnych sierpień - wrzesień 2018 r.

 

JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI "PERŁA WARMII"
ul. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
25.08.2018 31.08.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 92/ZPD4/2018/L/K 8.00-9.30 1 92/ZPD4/2018/L/K 8.00-9.30
2 84/ZDP4/2018/L/M 9.30-11.00 2 84/ZDP4/2018/L/M 9.30-11.00
3 89/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30 3 89/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30
4 109/ZPD4/2018/L/K 12.30-14.00 4 109/ZPD4/2018/L/K 12.30-14.00
5 103/ZPD4/2018/L/K 14.00-15.30 5 103/ZPD4/2018/L/K 14.00-15.30
6 79/ZPD4/2018/L/K 15.30-17.00 6 79/ZPD4/2018/L/K 15.30-17.00
 
 
JULITA PIOTROWSKA
Konsultacje odbędą się w siedzibie
"LGD Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
03.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 65/ZPD4/2018/L/K 15.00-18.00
 
 
KAROLINA PIEŃKO
Konsultacje odbędą się w restauracji
"PERŁA WARMII"
ul. Dąbrowskiego 22
11-400 Lidzbark Warmiński
Konsultacje odbędą się w siedzibie
"LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
24.08.2018 01.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 86/ZPD4/2018/L/K 8.00-9.30 1 86/ZPD4/2018/L/K 8.00-9.30
2 88/ZDP4/2018/L/K 9.30-11.00 2 88/ZDP4/2018/L/K 9.30-11.00
3 93/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30 3 93/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30
4 90/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00 4  
90/ZPD4/2018/L/M
 
12.30-14.00
5 94/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30 5 94/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30
 
 
MAGDALENA MOKAŃSKA
Konsultacje odbędą się w retsauracji
"ARDI"
ul. Kętrzyńskiego 23
11-200 Bartoszyce
01.09.2018 03.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 25/ZPD4/2018/B/K 8.00-9.30 1 25/ZPD4/2018/B/K 8.00-9.30
2  
15/ZPD4/2018/B/K
9.30-11.00 2 15/ZPD4/2018/B/K 9.30-11.00
3 17/ZPD4/2018/B/M 11.00-12.30 3 17/ZPD4/2018/B/M 11.00-12.30
4 18/ZPD4/2018/B/M 12.30-14.00 4 18/ZPD4/2018/B/M 12.30-14.00
5  
20/ZPD4/2018/B/M
14.00-15.30 5  
20/ZPD4/2018/B/M
14.00-15.30
7 13/ZPD4/2018/B/M 17.00-18.30 7 13/ZPD4/2018/B/M 17.00-18.30
 
 
 
MONIKA SZÓSTEK
Konsultacjie odbędą się w restauracji
"PERŁA WARMII"
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński
Konsultacje odbędą się w siedzibie
"LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
31.08.2018 01.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 98/ZPD4/2018/L/M 8.00-9.30 1 98/ZPD4/2018/L/M 8.00-9.30
2 95/ZPD4/2018/L/K 9.30-11.00 2 95/ZPD4/2018/L/K 9.30-11.00
3 96/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30 3 96/ZPD4/2018/B/M 11.00-12.30
4 97/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00 4 97/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00
 
 
AGNIESZKA WOLF
Konsultacje odbędą się w restauracji
"ARDI"
ul. Kętrzyńskiego 23
11-200 Bartoszyce
25.08.2018 30.08.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 83/ZPD4/2018/L/M 8.00-9.30 1 83/ZPD4/2018/L/M 8.00-9.30
2 24/ZPD4/2018/B/K 9.30-11.00 2 24/ZPD4/2018/B/K 9.30-11.00
3 2/ZPD4/2018/K/M 11.00-12.30 3 2/ZPD4/2018/K/M 11.00-12.30
4 104/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00 4 104/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00
5 105/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30 5 105/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30
 
 
AGNIESZKA WOLF
Konsultacje odbędą się w restauracji
"ARDI"
ul. Kętrzyńskiego 23
11-200 Bartoszyce
28.08.2018 05.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 73/ZPD4/2018/L/K 16.00-17.30 1 73/ZPD4/2018/L/K 16.00-17.30
 
 
MAŁGORZATA OFIERSKA
Konsultacjie odbędą się w restauracji
"PERŁA WARMII"
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński
Konsultacjie odbędą się w siedzibie
LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
29.08.2018 01.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 87/ZDP4/2018/L/K 8.00-09.30 1 87/ZDP4/2018/L/K 8.00-09.30
2 106/ZPD4/2018/L/M 9.30-11.00 2 106/ZPD4/2018/L/M 9.30-11.00
3 107/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30 3 107/ZPD4/2018/L/M 11.00-12.30
4 108/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00 4 108/ZPD4/2018/L/M 12.30-14.00
5 99/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30 5 99/ZPD4/2018/L/M 14.00-15.30
6 100/ZPD4/2018/L/K 15.30-17.00 6 100/ZPD4/2018/L/K 15.30-17.00
7 102/ZPD4/2018/L/M 17.00-18.30 7 102/ZPD4/2018/L/M 17.00-18.30
8 101/ZPD4/2018/L/K 18.30-20.00 8 101/ZPD4/2018/L/K 18.30-20.00
 
 
MAŁGORZATA OFIERSKA
Konsultacje odbędą się w siedzibie
"LGD Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
03.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 19/ZPD4/2018/B/K 16.00-19.00
 
MAŁGORZATA OFIERSKA
Konsultacje odbędą się w siedzibie
"LGD Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
04.09.2018
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 72/ZPD4/2018/L/K 15.00-18.00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.