Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu maj 2019 r.

DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA 
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
06.05.2019 - PONIEDZIAŁEK 11.05.2019 - SOBOTA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 7/ZPD4/2019/L/M 8.00-9.30 1 7/ZPD4/2019/L/M 8.00-9.30  
2 10/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00 2 10/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00  
3 31/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30 3 31/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30  
4 32/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00 4 32/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00  
5 33/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 33/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30  
6 34/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00 6 34/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00  
7 38/ZPD4/2019/L/M 17.00-18.30 7 38/ZPD4/2019/L/M 17.00-18.30  
8 39/ZPD4/2019/L/M 18.30-20.00 8 39/ZPD4/2019/L/M 18.30-20.00  
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
07.05.2019 - WTOREK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 41/ZPD4/2019/L/M 16.00-19.00  
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
10.05.2019 - PIĄTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 47/ZPD4/2019/L/M 15.00-18.00  
 
 
 
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
14.05.2019 18.05.2019
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 57/ZPD4/2019/L/K 8.00-9.30 1 57/ZPD4/2019/L/K 8.00-9.30  
2 49/ZPD4/2019/L/K 9.30-11.00 2 49/ZPD4/2019/L/K 9.30-11.00  
3 50/ZPD4/2019/L/K 11.00-12.30 3 50/ZPD4/2019/L/K 11.00-12.30  
4 51/ZPD4/2019/L/K 12.30-14.00 4 51/ZPD4/2019/L/K 12.30-14.00  
5 27/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 27/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30  
6 53/ZPD4/2019/L/K 15.30-17.00 6 53/ZPD4/2019/L/K 15.30-17.00  
7 45/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30 7 45/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30  
             
               
 
DORADCA JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
06.05.2019 - PONIEDZIAŁEK 16.05.2019 - CZWARTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 60/ZPD4/2019/L/M 15.45-17.15 1 60/ZPD4/2019/L/M 16.45-18.15  
 
DORADCA JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
07.05.2019 - WTOREK 17.05.2019 - PIĄTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 48/ZPD4/2019/L/M 15.45-17.15 1 48/ZPD4/2019/L/M 15.45-17.15  
 
DORADCA JULITA PIOTROWSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
08.05.2019 - ŚRODA 15.05.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 55/ZPD4/2019/L/K 15.45-17.15 1 55/ZPD4/2019/L/K 15.45-17.15  
 
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
08.05.2019 - śRODA 15.05.2019 - śRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 46/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30 1 46/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30  
 
DORADCA AGNIESZKA WOLF
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI ARDI W BARTOSZYCACH
UL. KĘTRZYŃSKA 23, 11-200 BARTOSZYCE
 
11.05.2019 - SOBOTA 15.05.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 11/ZPD4/2019/B/K 9.00-10.30 1 11/ZPD4/2019/B/K 9.00-10.30  
2 14/ZPD4/2019/B/K 10.30-12.00 2 14/ZPD4/2019/B/K 10.30-12.00  
3 15/ZPD4/2019/B/M 12.00-13.30 3 15/ZPD4/2019/B/M 12.00-13.30  
4 19/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00 4 19/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00  
5 20/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30 5 20/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30  
6 25/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00 6 25/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00  
 
 
DORADCA AGNIESZKA WOLF
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
07.05.2019 - WTOREK 14.05.2019 - WTOREK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 37/ZPD4/2019/L/K 15.45-17.15 1 37/ZPD4/2019/L/K 15.45-17.15  
2 54/ZPD4/2019/L/K 17.15-18.45 2 54/ZPD4/2019/L/K 17.15-18.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORADCA MONIKA SZÓSTEK
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI ARDI W BARTOSZYCACH
UL. KĘTRZYŃSKA 23, 11-200 BARTOSZYCE
 
11.05.2019 - SOBOTA 15.05.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 21/ZPD4/2019/B/M 9.00-10.30 1 21/ZPD4/2019/B/M 9.00-10.30  
2 22/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00 2 22/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00  
3 23/ZPD4/2019/B/M 12.00-13.30 3 23/ZPD4/2019/B/M 12.00-13.30  
4 24/ZPD4/2019/B/M 13.30-15.00 4 24/ZPD4/2019/B/M 13.30-15.00  
5 2/ZPD4/2019/K/M 15.00-16.30 5 2/ZPD4/2019/K/M 15.00-16.30  
6 3/ZPD4/2019/K/M 16.30-18.00 6 3/ZPD4/2019/K/M 16.30-18.00  
               
 
 
DORADCA MONIKA SZÓSTEK
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
07.05.2019 - WTOREK 14.05.2019 - WTOREK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania  
1 44/ZPD4/2019/L/M 15.45-17.15 1 44/ZPD4/2019/L/M 15.45-17.15  
2 58/ZPD4/2019/L/M 17.15-18.45 2 58/ZPD4/2019/L/M 17.15-18.45  


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.