Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu czerwiec 2019 r.

Indywidualne konsultacje z pisania biznesplanów – grupa 3
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA 
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
04.06.2019 - WTOREK 08.06.2019 - SOBOTA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 29/ZPD4/2019/B/M 8.00-9.30 1 29/ZPD4/2019/B/M 8.00-9.30
2 61/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00 2 61/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00
3 70/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30 3 70/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30
4 72/ZPD4/2019/L/K 12.30-14.00 4 72/ZPD4/2019/L/K 12.30-14.00
5 75/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 75/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30
6 79/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00 6 79/ZPD4/2019/L/M 15.30-17.00
7 84/ZPD4/2019/L/M 17.00-18.30 7 84/ZPD4/2019/L/M 17.00-18.30
8 86/ZPD4/2019/L/K 18.30-20.00 8 86/ZPD4/2019/L/K 18.30-20.00
 
DORADCA MAŁGORZATA OFIERSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
05.06.2019 – ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 74/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30
2 96/ZPD4/2019/L/K 17.30-19.00
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
08.06.2019 - SOBOTA 13.06.2019 - CZWARTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 28/ZPD4/2019/B/K 8.00-9.30 1 28/ZPD4/2019/B/K 8.00-9.30
2 66/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00 2 66/ZPD4/2019/L/M 9.30-11.00
3 78/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30 3 78/ZPD4/2019/L/M 11.00-12.30
4 83/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00 4 83/ZPD4/2019/L/M 12.30-14.00
5 90/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30 5 90/ZPD4/2019/L/M 14.00-15.30
6 91/ZPD4/2019/L/K 15.30-17.00 6 91/ZPD4/2019/L/K 15.30-17.00
7 97/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30 7 97/ZPD4/2019/L/K 17.00-18.30
8 101/ZPD4/2019/L/K 18.30-20.00 8 101/ZPD4/2019/L/K 18.30-20.00
 
DORADCA MAGDALENA MOKAŃSKA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
12.06.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 92/ZPD4/2019/L/K 16.00-19.00
 
DORADCA AGNIESZKA WOLF
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI ARDI W BARTOSZYCACH
UL. KĘTRZYŃSKA 23, 11-200 BARTOSZYCE
 
13.06.2019 - CZWARTEK 15.06.2019 - SOBOTA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 27/ZPD4/2019/B/K 9.00-10.30 1 27/ZPD4/2019/B/K 9.00-10.30
2 31/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00 2 31/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00
3 32/ZPD4/2019/B/K 12.00-13.30 3 32/ZPD4/2019/B/K 12.00-13.30
4 34/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00 4 34/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00
5 36/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30 5 36/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30
6 38/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00 6 38/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00
 
DORADCA AGNIESZKA WOLF
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
04.06.2019 - WTOREK 12.06.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 71/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30 1 71/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30
2 73/ZPD4/2019/L/M 17.30-19.00 2 73/ZPD4/2019/L/M 17.30-19.00
 
DORADCA MONIKA SZÓSTEK
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI ARDI W BARTOSZYCACH
UL. KĘTRZYŃSKA 23, 11-200 BARTOSZYCE
 
08.06.2019 - SOBOTA 13.06.2019 - CZWARTEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 26/ZPD4/2019/B/M 9.00-10.30 1 26/ZPD4/2019/B/M 9.00-10.30
2 30/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00 2 30/ZPD4/2019/B/M 10.30-12.00
3 33/ZPD4/2019/B/K 12.00-13.30 3 33/ZPD4/2019/B/K 12.00-13.30
4 35/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00 4 35/ZPD4/2019/B/K 13.30-15.00
5 37/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30 5 37/ZPD4/2019/B/K 15.00-16.30
6 41/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00 6 41/ZPD4/2019/B/K 16.30-18.00
 
DORADCA MONIKA SZÓSTEK
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
UL. GRUNWALDZKA 6, 11-040 DOBRE MIASTO
 
05.06.2019 - ŚRODA 12.06.2019 - ŚRODA
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 85/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30 1 85/ZPD4/2019/L/M 16.00-17.30
2 103/ZPD4/2019/L/K 17.30-19.00 2 103/ZPD4/2019/L/K 17.30-19.00
 
DORADCA MIROSŁAW PASZOTTA
KONSULTACJE ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI „PERŁA WARMII”
UL. DĄBROWSKIEGO 22
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
14.06.2019 - PIĄTEK 17.06.2019 - PONIEDZIAŁEK
Lp. Numer wniosku Godziny spotkania Lp. Numer wniosku Godziny spotkania
1 77/ZPD4/2019/L/M 8.30-10.00 1 77/ZPD4/2019/L/M 8.30-10.00
2 93/ZPD4/2019/L/K 10.00-11.30 2 93/ZPD4/2019/L/K 10.00-11.30
3 98/ZPD4/2019/L/K 11.30-13.00 3 98/ZPD4/2019/L/K 11.30-13.00
4 102/ZPD4/2019/L/K 13.30-15.00 4 102/ZPD4/2019/L/K 13.30-15.00
5 29/ZPD4/2019/L/M 15.00-16.30 5 29/ZPD4/2019/L/M 15.00-16.30


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.