Nabór uzupełniający – godziny przyjmowania formularzy kwalifikacyjnych w dniu 13.05.2019 r.

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”

INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 13.05.2019 r.
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH
DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(dotacja 25 395,00 zł, wsparcie pomostowe - 1006 zł x 12mcy)
 
 
Formularze przyjmowane będą w  Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie w każdy poniedziałek, wtorek i środę, do momentu wpływu 20 formularzy kwalifikacyjnych.  
 
Wyjątkowo w dniu 13.05.2019 r. punkt w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój nr 213 czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.
 
  • Biuro Projektu w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1, czynne poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00
  •  LGD „Barcja”, 11-400 Kętrzyn, ul. Plac Piłsudskiego 1, czynne poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00-15.00

Nabór uzupełniający przewidziany jest dla 20 osób.
telefon kontaktowy: 89-6160058 oraz 575507616
 
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.