NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA 4 GRUPY - 23.07.2019

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM DLA GRUPY 4

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 23 LIPCA 2019 ROKU

Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1 (9-17) oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach ul. "Grota" Roweckiego 1, pokój 213 (7.00-15.00) oraz w Kętrzynie w LGD "Barcja" ul. Plac Piłsudkiego 1 (7.00-15.00).

Komisja oceny wniosków odbędzie się w dniu 30.07.2019, natomiast listy rankingowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej do dnia 31.07.2019.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.