Specjalne procedury - koronawirus

Szanowni Państwo,
w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy że:
- na wniosek uczestnika projektu istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na uzgodniony między stronami okres. Jednakże po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.

- w związku z możliwością zwolnienia z obowiązku płatności składek ZUS za okres 3mcy(tarcza antykryzysowa), informujemy  z uwagi na brak wytycznych Ministerstwa w tej sprawie, nie zalecamy stosowania tego zwolnienia przez uczestników projektów dotacyjnych z uwagi na to, że zgodnie z umową brak będzie podstawy do wypłacenia kolejnych transz wsparcia pomostowego.

 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.