LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA III


Lista rankingowa z dnia 24.09.2018 r. – GRUPA III (dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 10.09.2018 r.)...
więcej...Rozeznanie rynku - indywidualne szkolenie prawne


ROZEZNANIE RYNKU dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0038/17-00. W celu rozeznania i porównania cen rynkowych...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA TRZECIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW - 10.09.2018 R.


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie od 13.04.2018 r. do 17.05.2018 r (III GRUPA)... NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY
więcej...LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO - GRUPA II


dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 30.07.2018 r...
więcej...Informacja o terminie po którym będą wypłacane dotacje


Uprzejmie informujemy, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie konto Lokalnej Grupy Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK zostanie zasilone w dniu 03.08.2018 r. Wypłaty wsparcia finansowego, dla osób które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego...
więcej...NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA DRUGIEJ GRUPY UCZESTNIKÓW - 30.07.18


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 19.03.2018 a 12.04.2018 r. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W DNIU 30 LIPCA 2018 ROKU...
więcej...
Harmonogram szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV” (dotyczy osób, które...
więcej...Lista rankingowa Gr III ZPD4 po I i II etapie


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie: 13.04.2018 - 17.05.2018 r. Poniżej znajdują się listy osób...
więcej...Terminy badań predyspozycji do prowadzenia biznesu uczestników Projektu


Poniżej znajdują się informacje o terminach spotkań z psychologiem, doradcą biznesowym i doradcą zawodowym (odbędą się 28 i 29.06.2018 b.r.), których celem jest zbadanie predyspozycji Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej - dotyczy osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie pomiędzy 13.04 a 17.05 2018 r...
więcej...


Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.