Informacja o rekrutacji do projektu

Poniżej informacja o  liczbie miejsc dostępnych dla poszczególnych kursów/ szkoleń
w branżach:
 1. Gastronomiczna:
  1. kucharz I i II stopnia -  9 miejsc na liście podstawowej oraz 10 miejsc na liście rezerwowej;
  2. kucharz III stopnia -  9 miejsc na liście podstawowej oraz 10 miejsc na liście rezerwowej;
  3. cukiernik I i II stopnia -5 miejsc na liście podstawowej oraz 10 miejsc na liście rezerwowej;
  4. barista -10 miejsc na liście podstawowej oraz 10 miejsc na liście rezerwowej;
  5. sommelier -10 miejsc na liście podstawowej oraz 10 miejsc na liście rezerwowej;
II. Budowlana: 
 1. cieśla- 5 miejsc na liście podstawowej oraz 6 miejsc na liście rezerwowej;
 2. spawacz TIG/MAG/MIG- wyczerpały się miejsca na liście podstawowej, dostępne 7 miejsc na liście rezerwowej;
 3. operator koparko-ładowarki- wyczerpały się miejsca na liście podstawowej, dostępne 8 miejsc na liście rezerwowej;
 4. monter instalacji sanitarnych ze specjalnością instalacji fotowoltaicznych-7 miejsc na liście podstawowej oraz 8 miejsc na liście rezerwowej;
 
III. Transport drogowy :
 1. prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacjami - wyczerpały się miejsca na liście podstawowej, dostępne 10 miejsc na liście rezerwowej;
 2. prawo jazdy kategorii Ci CE wraz z kwalifikacjami- wyczerpały się miejsca na liście podstawowej, dostępne  3 miejsca na liście rezerwowej;
 3. prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacjami- wyczerpały się miejsca na liście podstawowej, dostępne 3 miejsca na liście rezerwowej;
UWAGA: Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.  W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, dla osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie,  zostały utworzone listy rezerwowe (100% dostępnych miejsc). Nadmieniamy, że w przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.
 


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.