Informacja na temat wkładu własnego w projekcie ,,Kompetencje Ii kwalifikacje - droga do sukcesu"

Informujemy, że :
1.    Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie ,,Kompetencje i kwalifikacje – droga do sukcesu” po podpisaniu umowy kształcenia nie stanowi podstawy do zwrotu wkładu własnego wniesionego przez Uczestnika Projektu dotyczącego odpowiedniego szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed podpisaniem umowy kształcenia tj. przed rozpoczęciem kursu/ szkolenia, zwrocie podlega ½ wkładu własnego wniesionego przez Uczestnika Projektu.  


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.