Zdumiewające i widoczne postępy realizacji projektu "PRZYSTANEK WARMIA"

   Od miesiąca września trwały ciężkie prace wykończeniowe w obiekcie starej szkoły tj. wykończenie schodów, montaż balustrad, oblistwowania, dodatkowe ścianki działowe. Cel - nadanie funkcjonalności Starej Szkoły, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami społeczności. Obiekt ma służyć jako przestrzeń wspierająca atrakcyjność turystyczną, miejsce do kreowania twórczej aktywności oraz pełnić funkcję kulturową i edukacyjną.

   
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.