Przystanek Warmia - Nowy Etap

   Trwała współpraca organizacji pozarządowych i instytucji tj. Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach, Szkołą Podstawową im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach, Fundacją Prymus, Stowarzyszeniem Aktywna Warmia, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Bukwałd i Gminą Dywity w ramach projektu „Przystanek Warmia” realizowanego w ramach "Lokalnych Partnerstw PAFW" wciąż przynosi zdumiewające efekty. Oprócz aktywnych i kreatywnych zajęć, spotkań jakie odbywają się w Starej Szkoły w Brąswałdzie (Izbie Pamięci M. Zientary-Malewskiej) w ramach projektu obiekt został wyposażony w zakresie niezbędnym do poszerzania oferty aktywności: punkt noclegowy z funkcją edukacyjną, zaplecze kuchenne , wyposażenie miejsca kreatywnej aktywności.

    

POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.