Zakładanie nowego kontaNr telefonu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, w osobie Prezesa LGD
 2. Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD \"Warmiński Zakątek\" określony szczegółowo w polityce prywatności.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w konkursie grantowym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE III
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są instytucje wdrażające Program FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE :
  • Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek\", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
  • Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
  • Nidzicki Fundusz Lokalny, Kamionka 7, 13-100 Nidzica
  • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
  • Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie grantowym w ramach Programu FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE III
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako WNIOSKODAWCY / BENEFICJENTA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU GRANTOWEGO FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE III.
 

Pojawiło się kilka błędów prosze je poprawić