Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”


Fundusz utworzony w 2011 roku przez rodzinę tragicznie zmarłego Staszka Jonczyka pasjonata muzyki chóralnej, artystę Chóru Gregorianum. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego....

więcej

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU


Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia...

więcej

Konkurs PFRON: „Dostępność ponad barierami”


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza piąty otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B Dofinansowanie realizacji projektów dotyczących badań aplikacyjnych...

więcej

“Dostępna Szkoła”


Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”...

więcej

Projekt "Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodych"


Obawiacie się, że młodzi ludzie wyjadą z waszej gminy, miasta, powiatu? Aby temu zapobiec, konieczne jest zainteresowanie młodzieży lokalnymi sprawami publicznymi i pobudzenie jej do działania na rzecz waszej społeczności. Fundacja Civis Polonus, uznana organizacja pozarządowa, oraz Związek Miast Polskich rozpoczynają realizację projektu...

więcej

Fundacja PGNiG Rozgrzewa Polskie Serca


Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie...

więcej

4 maja Biuro LGD będzie nieczynne


Szanowni Państwo, informujemy, że 4 maja 2021 Biuro LGD "Warmiński Zakątek" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy i życzymy udanej majówki!

więcej

Konkurs Komisji Europejskiej na czteroletnie umowy sieciowania partnerskiego na wsparcie sieci europejskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na poziomie UE i think-tanków wartości UE


Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów...

więcej

Granty operacyjne sieciowania partnerów aktywnych w obszarze wartości Unii


Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.