Konkurs grantowy „GOZpodarne wyzwanie”
W ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” Stena Recycling Sp. z o.o. wyróżni najlepsze, lokalne i autorskie pomysły na promocję i realizację idei gospodarki cyrkularnej. Chce wesprzeć inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, takie które zachęcają do podejmowania aktywności w obszarze GOZ oraz mają wpływ na kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających odpowiedzialnym wyborom konsumenckim.

Zgłoszenia konkursowe przyjmuje od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r. do godziny 23:59. Wystarczy wypełnić formularz  i przesłać go na adres konkursGOZ@stenarecycling.com. Spośród nadesłanych pomysłów Organizator wybierze maksymalnie 20, które otrzymają granty w wysokości 5000 zł.

Partnerem wspierającym konkursu jest Fundacja "Za górami, za lasami".

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.