Firma Mars i jej Współpracownicy profesjonalizują NGOsy!
   Mars angażując swoich Współpracowników w ramach wolontariatu pracowniczego (Mars Volunteering Program), realizując współpracę z Fundacją Pro NGO, przeprowadzi cykl 13-stu darmowych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

   Wolontariusze z Mars  biorący udział w projekcie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze nawiązywania współpracy, zażądania projektami, działań marketingowych, czy umiejętności korzystania z mediów społecznościowych. Dodatkowo, szkolenia będą dedykowane właśnie organizacjom pozarządowym – co jest efektem współtworzenia projektu z fundacją Pro NGO.

   Zespół Wolontariuszy Mars z zapałem i entuzjazmem zaangażował się w realizację projektu, w którym udział biorą osoby pracujący na codzień w różnych działach i lokalizacjach: w obszarze sprzedaży, produkcji, marketingu, zakupów, HR, a także zarządzania projektami. Projekt ten stwarza wspaniałe okoliczności do podniesienia kompetencji pracowników organizacji pozarządowych i rozwoju nowej ścieżki działalności poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. To okazja dla lokalnych organizacji, aby dzięki uczestnictwu w spotkaniach,  zdobyć wiedzę praktyczną wiedzę pomagającą  podnieść efektywność pracy.

   Założenia projektu oraz sposób angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy to przykład tego, jak jak w efektywny i atrakcyjny sposób połączyć ideę wolontariatu, zachęcając pracowników do wykorzystania swojego potencjału w słusznej sprawie. Wolontariusze pomagając organizacjom pozarządowym przekażą im najcenniejszy dar, jakim jest wiedza. Z ankiet przeprowadzonych przez Fundację Pro NGO wynika, że umiejętność nawiązania współpracy z biznesem to obszar, w którym organizacje pozarządowe nadal oczekują wsparcia i edukacji.

   Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do profesjonalizowania się z firmą Mars i jej Współpracownikami oraz rozwijania swoich organizacji, zdobywając wiedzę niezbędną do efektywnego nawiązywania współpracy z biznesem.

Szczegóły: 
https://pro-ngo.pl/firma-mars-i-jej-wspolpracownicy-profesjonalizuja-ngosy/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.