Informacja o przelewach środków finansowych w ramach przyznanych dotacji   Informujemy, że z przyczyn niezależnych od LGD „Warmiński Zakątek” środki finansowe z projektu Warmia Mazury Lokalnie 3 nie będą  Państwu przekazane do czasu wpływu środków dotacyjnych z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
   Płatności Grup Nieformalnych na podstawie przekazanych faktur nie będą realizowane do dnia przekazania środków finansowych.
   Za zaistniałą sytuację przepraszamy!


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.