,,Mamy talent – warsztaty międzypokoleniowe’’


Najważniejszym osiągniętym celem projektu ,,Mam talent – warsztaty międzypokoleniowe’’ było zbudowanie relacji między ludźmi, mimo różnic wieku, miłe spędzanie wolnego czasu i zdobywanie nowych umiejętności...


"Plener artystyczny – Bóg, Honor, Ojczyzna"


Celem projektu było pobudzanie aktywności społecznej poprzez zaangażowanie w prowadzeniu warsztatów i podzielenie się wiedzą, doświadczeniami. Ważnym aspektem było uwrażliwienie dzieci, młodzieży, dorosłych , aby odnosili się z szacunkiem do dorobku kulturowego pokoleń, a także zapoznali się z historią...


,,Wśród natury z Książkomatem’’


Głównym celem projektu było zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, który jest częścią obecnego parku wiejskiego. Częściowo został wyczyszczony zbiornik wodny, została zrobiona niwelacja terenu ( zerwanie starej darni z krzakami, usunięcie korzeni ), częściowo zrobiona droga łączącą starą część parku z nową...


,,Siała baba mak’’


Głównym celem realizacji tego zadania było zwiększenie aktywności i integracji 10 kobiet z Krzewna w wieku od 18 r.ż. poprzez warsztaty kulinarne , wyjazd studyjny, a docelowo poprzez stworzenie silnej grupy podejmującej działania na rzecz mieszkańców i miejscowości...


,,Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ’’


,, Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ‘’ to wspaniałe miejsce do terapii i edukacji na łonie natury. Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzoną lub nieadekwatną do wieku percepcję wiekową, wzrokowo – ruchową, słuchową itp. Ścieżka sensoryczna nauczy dzieci czytać świat za pomocą zmysłów i w ten sposób rozwijać te zmysły...


"Rozwinąć skrzydła ’’


Celem projektu było wzmocnienie potencjału młodego stowarzyszenia , wzrost konkurencyjności organizacji oraz kompetencji członków. W ramach projektu prowadzono 15 godzin szkolenia z...


,, Na dobry POCZĄTEK’’


Celem projektu było usprawnienie działania biurowego i monitorowanie działalności. Umożliwił on organizację i prowadzenie przedsięwzięć dotyczących mieszkańców gminy. Sprzęt komputerowy pozyskany w ramach projektu ( laptop + program księgowy ) , dla tak młodego stowarzyszenia...


,, PRZYGODA Z TRADYCJĄ W BĄDLACH’’


Celem projektu była integracja pokoleń w sołectwie : wspólne gotowanie w świetlicy ( poznawano sekrety warmińskiej kuchni , tradycyjne potrawy i wypieki, przygotowano smakołyki na stoisko podczas dożynek gminnych ). W plenerze zorganizowano wspólne ognisko. W świetlicy...


,,Smyk jest gotowy na ruch drogowy’’


Celem projektu było przygotowanie ok. 300 dzieci do bezpiecznego zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy mieli szansę na zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego przekazanymi w dostępny, przyjazny dla grupy wiekowej sposób...


,, Foto spacery ’’


Głównym celem projektu było zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Świętajno. Zostały przygotowane warsztaty , które przyciągnęły i zachęciły dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu. Uczestnicy zajęć zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności podczas warsztatów...


,,Wawrochy ART’’


Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia poprzez pokazanie aktywnych, twórczych form spędzania wolnego czasu...


,,Kreatywne wsie ’’


Głównym celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką, poprawa jakości życia pokazanie aktywnych , twórczych form spędzania wolnego czasu..


,,Pigułka kreatywności’’


Głównym celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów tematycznych. Poprzez warsztaty dzieci i młodzież mogły spędzać wspólnie czas, co przełożyło się to na ich integrację, rozwój emocjonalny oraz artystyczny...


,,Znasz li ten kraj’’


Głównym celem projektu było promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego oraz budowanie tożsamości narodowej nie tylko poprzez naukę , ale także zabawę. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania historii kraju poprzez różne formy pracy. Wzmacnianie poczucia identyfikacji z najbliższym otoczeniem...


,,Gramy Niezbyt Zwyczajnie – działania teatru amatorskiego’’


Celem projektu była integracja i włączanie w tworzenie poprzez wspólną realizacje spektaklu ,, Gramy niezbyt zwyczajnie ” społeczności lokalnej z gminy Jeziorany. Tworzona sztuka stała się platformą, na której spotykali się rodowici mieszkańcy z turystami oraz z osobami, które przeniosły się do gminy z dużych miast...


,,Naturalnie - piękne! Czyli sztuka spod strzechy’’


Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt ze sztuką, a także poprawa jakości życia mieszkańców warmińsko – mazurskich wsi poprzez pokazywanie aktywnych, twórczych form...


,,Trzy w jednym… miejscu‘’


Głównym celem projektu była bezpłatna możliwość skorzystania z nowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży , które z przyczyn finansowych mają ograniczony dostęp do zajęć odpłatnych. Innymi ważnymi celami działania była integracja dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w mieście , upowszechnianie...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.