Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                        Doradca: Małgorzata Ofierska
  20.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 55/ZPD3/2017/L/M 8.00-09.30
2 56/ZPD3/2017/L/M 09.30-11.00
3 57/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30
     
LGD "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto                                                     Doradca: Małgorzata Ofierska
21.11.2017
l.p. numer formularza GODZINY
1 52/ZPD3/2017/L/M 09.00-12.00


Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                        Doradca: Małgorzata Ofierska
  22.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 55/ZPD3/2017/L/M 8.00-09.30
2 56/ZPD3/2017/L/M 09.30-11.00
3 57/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30

 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                                Doradca: Agnieszka Wolf
  20.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 59/ZPD3/2017/L/K 8.00-09.30
2 26/ZPD3/2017/B/K 09.30-11.00
3 27/ZPD3/2017/B/K 11.00-12.30

 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                                Doradca: Agnieszka Wolf
  22.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 59/ZPD3/2017/L/K 8.00-09.30
2 26/ZPD3/2017/B/K 09.30-11.00
3 27/ZPD3/2017/B/K 11.00-12.30
 

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Monika Szóstek
  21.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 54/ZPD3/2017/L/K 08.00-09.30
2 58/ZPD3/2017/L/M 09.30-11.00

Biuro LGD "Warmiński Zakątek"                                           
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto                                               Doradca: Julita Piotrowska

 
  23.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 58/ZPD3/2017/L/M 08.00-09.30
2 54/ZPD3/2017/L/K 09.30-11.00
 
ul. Wiejska 30/1
11-100 Lidzbark Warmiński                                          Doradca: Mirosław Paszotta
23.11.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 60/ZPD3/2017/L/M 11.00-14.00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.