Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu


 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                        Doradca: Małgorzata Ofierska
  23.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 44/ZPD3/2017/L/M 8.30-10.00
2 49/ZPD3/2017/L/K 10.00-11.30
3 23/ZPD3/2017/B/K 11.30-13.00
4 46/ZPD3/2017/L/K 13.00-14.30
5 45/ZPD3/2017/L/K 14.30-16.00
6 24/ZPD3/2017/B/K 16.00-19.00

Warmiński Zakątek
ul. Grunwaldzka 6
11-030 Dobre Miasto                                                              Doradca: Małgorzata Ofierska
  24.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 51/ZPD3/2017/L/K 8.00-11.00


 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                                Doradca: Mirosław Paszotta
  27.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 23/ZPD3/2017/B/K 11.30-13.00
2 46/ZPD3/2017/L/K 13.00-14.30
3 45/ZPD3/2017/L/K 14.30-16.00

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Julita Piotrowska
  25.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 48/ZPD3/2017/L/K 12.00-13.30
2 50/ZPD3/2017/L/M 13.30-15.00

 Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                               Doradca: Julita Piotrowska
  27.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 44/ZPD3/2017/L/M 07.00-08.30
2 49/ZPD3/2017/L/K 08.30-10.00

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Monika Szóstek
  23.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 48/ZPD3/2017/L/K 8.00-9.30
2 50/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00

Ardi
ul. Kętrzyńska 23
11-200 Bartoszyce                                           Doradca: Agnieszka Wolf
21.10.2017
l.p. numer formularza GODZINY
1 53/ZPD3/2017/L/M 9.00-10.30
2 47/ZPD3/2017/L/K 10.30-12.00
3 22/ZPD3/2017/B/M 12.00-13.30
 
 
Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Agnieszka Wolf
  24.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 53/ZPD3/2017/L/M 16.00-17.30
2 47/ZPD3/2017/L/K 17.30-19.00
 
 
Warmiński Zakątek
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto                                           Doradca: Agnieszka Wolf
  25.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 25/ZPD3/2017/B/K 11.30-13.00
 
 
Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Agnieszka Wolf
  27.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY
1 25/ZPD3/2017/B/K 11.30-13.00
2 22/ZPD3/2017/B/M 13.00-14.30


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.