OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNES PLANEM


OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
WRAZ Z BIZNES PLANEM dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 27.09.2016-26.10.2016.

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE
W DNIU 7 GRUDNIA 2016 roku, w godz. 9.00-15.00
 
Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Bartoszycach i Kętrzynie.

Uwaga:
  •  wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu (oryginał) wraz z kompletem załączników (w tym biznes plan w wersji papierowej oraz elektronicznej) - kompletność wniosku proszę sprawdzić z kartą oceny formalnej dostępną na stronie projektu.
  •  w celu złożenia wniosku w Bartoszycach proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 698-828-888.Zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w terminie 27.09.2016-26.10.2016. Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie 24.11-2.12.2016r.


Szczegółowy harmonogram spotkań


Szczegółowy harmonogram spotkań w ramach badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie 27.09.2016-26.10.2016
 


Wyniki I etapu rekrutacji


Wyniki I etapu rekrutacji dla osób które złożyły formularze kwalifikacyjne w okresie od 27.09.2016-26.10.2016


II etap rekrutacjiInformujemy, że II etap rekrutacji, tj. rozmowy z ekspertami (psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy),  w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, odbędą się w dniach  16 - 17 listopada 2016r.
O szczegółach zostaną Państwo poinformowani na początku przyszłego tygodnia.
 
 


Lista rankingowa z dnia 07.11.2016r


Poniżej zamieszczamy wyniki oceny biznes planów złożonych w terminie 20-24 października 2016r.
Lista rankigowa
 
 


Trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla kolejnej grupy osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej


Informujemy, że trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych dla kolejnej grupy  (do dnia 25.11.2016) osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Nie przegap szansy. Ilość miejsc ograniczona.
 
Bezzwrotna dotacja do 23 144,15zł. Szeroki wachlarz zakupów, w tym sprzęt używany, samochód do 15 tys. zł, towar do 10tys. zł.
 
Zapraszamy do składania dokumentów w biurze w Lidzbarku Warmińskim oraz w biurach terenowych w Bartoszycach i Kętrzynie. Nie zwlekaj! złóż dokumenty już dziś!
Dokumenty dostępne w zakładce „do pobrania”.Ogłaszamy nabór wniosków na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z biznes planem


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE
W TERMINIE 20-24 października 2016 roku

 

Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Bartoszycach i Kętrzynie

Uwaga:
  1.  osobiście wnioski można składać w czwartek 20/10/2016 oraz w poniedziałek 24/10/2016 w godz. 9.00-15.00
  2. - pocztą/kurierem wnioski można przesyłać tylko na adres biura projektu w Lidzbarku Warmińskim w terminie 20-24/10/2016 (liczy się data wpływu)
  3. -punkty przyjmowania wniosków w Bartoszycach oraz w Kętrzynie pełnią tylko funkcję biur podawczych, osoby które chciałyby jeszcze przed złożeniem sprawdzić wniosek(jego kompletność) powinny złożyć wniosek w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim
  4. -wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu(oryginał) wraz z kompletem załączników(w tym biznes plan w wersji papierowej oraz elektronicznej) - kompletność wniosku proszę sprawdzić z kartą oceny formalnejSzkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 7 do 19 października 2016r. Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy odpowiednio do miejsca zamieszkania. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć(1 dzień). W ramach szkolenia zapewniamy: obiad, serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdów oraz mat. piśmiennicze.
Koniec drugiego etapu rekrutacji


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji, poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w terminie 7-19 października 2016r.
Zapytanie ofertowe w celu ROZEZNANIA RYNKU


W celu rozeznania i porównania cen rynkowych oraz wyboru wykonawcy, Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK - realizator projektu "Z pomysłem po dotację II" - zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za organizację kateringu na szkoleniach.
[pobierz]


WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH.


Informujemy, że od dnia 26.09.2016r zostaje wznowiony nabór formularzy kwalifikacyjnych dla osób niepracujących zainteresowanych pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.

Najważniejsza zmiana:

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków. Złożone formularze oraz kolejne etapy będą rozpatrywane/realizowane w trybie ciągłym co znacznie skróci czas ubiegania się o dotację.

Zapraszamy do składania formularzy kwalifikacyjnych w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz punktach terenowych w Bartoszycach i Kętrzynie.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne oraz  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
II ETAP REKRUTACJI


W dniach 26-30 września 2016r. prowadzony będzie II etap rekrutacji-badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram spotkań z ekspertami w ramach II etapu rekrutacji znajduje się poniżej.

Osoby zostały pogrupowane zgodnie z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania.
WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI


Wyniki I etapu rekrutacji [pobierz]

 Informujemy, że II etap rekrutacji, tj. rozmowy z ekspertami(psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy) w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w dniach 26-30 września 2016r.
OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKóW


   Uprzejmie informujemy, że złożone do dnia 9.09.2016r. formularze kwalifikacyjne są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowane jest na koniec września b.r. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań z ekspertami zostaną zamieszczone na stronie projektu z min. 5cio dniowym wyprzedzeniem.  

  Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej tylko osoby, których formularze kwalifikacyjne wymagają poprawy są wzywane do uzupełnienia, w związku z czym proszę o bieżące sprawdzanie poczty email lub skrzynki pocztowej(gdy brak adresu email). Formularze osób, których dokumenty nie zawierają braków/błędów formalnych są od razu kierowane do oceny merytorycznej.

Z poważaniem

                                                                              Kadra Projektu „Z pomysłem po dotację II”
 
X
Nowy adres punktu konsultacyjno-rekrutacyjnego w Kętrzynie:
ul. Plac Piłsudskiego 1 (LGD „BARCJA”),
czynny: pn., wt. i czw. w godz. 9-15