WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH.

2016-09-22

Informujemy, że od dnia 26.09.2016r zostaje wznowiony nabór formularzy kwalifikacyjnych dla osób niepracujących zainteresowanych pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.

Najważniejsza zmiana:

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków. Złożone formularze oraz kolejne etapy będą rozpatrywane/realizowane w trybie ciągłym co znacznie skróci czas ubiegania się o dotację.

Zapraszamy do składania formularzy kwalifikacyjnych w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz punktach terenowych w Bartoszycach i Kętrzynie.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne oraz  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

II ETAP REKRUTACJI

2016-09-22

    W dniach 26-30 września 2016r. prowadzony będzie II etap rekrutacji-badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram spotkań z ekspertami w ramach II etapu rekrutacji znajduje się poniżej.

Osoby zostały pogrupowane zgodnie z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania.

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

2016-09-21

Wyniki I etapu rekrutacji [pobierz]

 Informujemy, że II etap rekrutacji, tj. rozmowy z ekspertami(psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy) w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w dniach 26-30 września 2016r.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKóW

2016-09-14

       Uprzejmie informujemy, że złożone do dnia 9.09.2016r. formularze kwalifikacyjne są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowane jest na koniec września b.r. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań z ekspertami zostaną zamieszczone na stronie projektu z min. 5cio dniowym wyprzedzeniem.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej tylko osoby, których formularze kwalifikacyjne wymagają poprawy są wzywane do uzupełnienia, w związku z czym proszę o bieżące sprawdzanie poczty email lub skrzynki pocztowej(gdy brak adresu email). Formularze osób, których dokumenty nie zawierają braków/błędów formalnych są od razu kierowane do oceny merytorycznej.

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                              Kadra Projektu „Z pomysłem po dotację II”

UWAGA!

2016-09-06

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwający nabór formularzy kwalifikacyjnych dodatkowo w dniu 9.09.2016 otwarte będzie biuro projektu w Lidzbarku Warmińskim w godz. 11.00-15.00 oraz punkt w Bartoszycach w godz. 9.00-15.00.

Punkt w Kętrzynie będzie w tym dniu zamknięty.

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

2016-08-22

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej mogą składać dokumenty w terminie

do 09.09.2016 r.

ZAPRASZAMY OSOBY NIEPRACUJĄCE W WIEKU POW. 30 LAT Z POWIATU BARTOSZYCKIEGO, LIDZBARSKIEGO, KĘTRZYŃSKIEGO

(Uwaga: działalność może być zarejestrowana na terenie całego woj. warmińsko-mazurskiego)

NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ I ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE, PROCEDURA JEST BARDZO PROSTA A MOŻLIWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BARDZO SZEROKIE (NP. SAMOCHÓD, TOWAR, SUROWCE I WIELE INNYCH)

Skontaktuj się z nami już dziś, nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na każde pytanie i pomogą w wypełnieniu dokumentów

AKTUALNE DOKUMENTY DOTYCZąCE PROJEKTU

2016-07-25

 

W związku z informacją z dnia 22.07.2016r. dotyczącą zmian w regulaminie projektu oraz formularzu kwalifikacyjnym,  poniżej zamieszczamy  aktualną wersję regulaminu projektu, formularza kwalifikacyjnego, a także pozostałe dokumenty wymagane na tym etapie do ubiegania się o dotację.

 

Przypominamy, że osoby chcące otrzymać dotację na otwarcie działalności gospodarczej, mogą składać dokumenty już od jutra tj. w okresie 26.07.2016-22.08.2016.

 

UWAGA!!! ZMIANY W REGULAMINIE PROJEKTU

2016-07-22

  1. Formularz kwalifikacyjny:

Pkt. 8(Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z podaniem szacunkowej wartości), doprecyzowano, że należy wymienić również wydatki wraz z kosztami jednostkowymi

Pkt.9 – dostosowano punkt stosownie do kryteriów oceny formularza, tj. wskazano że należy ująć w tym punkcie środki i zasoby własne(pieniężne, lokal, maszyny, urządzenia, mat. obrotowe).

Pozostałe zmiany mają drobny charakter i pozostają bez znaczącego wpływu na zawartość merytoryczną dokumentacji.

ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA NA POCZĄTKU PRZYSZŁEGO TYGODNIA. DO TEGO CZASU PROSZĘ WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYPEŁENIANIEM DOKUMENTÓW.


NOWE BIURA PROJEKTU

2016-07-21

URUCHOMIONO BIURO PROJEKTU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ORAZ PUNKTY REKRUTACYJNO KONSULTACYJNE W POWIATACH BARTOSZYCKIM I KĘTRZYŃSKIM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!!!

NASI PRACOWNICY CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA KAŻDE PYTANIE I POMOGĄ W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II

2016-07-12

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „ Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II” INFORMUJEMY ŻE:

W TERMINIE
OD 26.07.2016 DO 22.08.2016

PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych formularzy kwalifikacyjnych

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.

Formularze przyjmowane będą w  Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim

oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu, telefon kontaktowy: 575507616

WSTRZYMANIE NABORU NA STANOWISKO-ASYSTENT/KA KOORDYNATORA

2016-06-21

Uprzejmie informujemy , że z uwagi na zapisy umowy na dofinansowanie projektu oraz stanowisko Instytucji Pośredniczącej, zmianie uległa koncepcja organizacji pracy biura projektu. W związku z powyższym zachodzi konieczność realizacji projektu w oparciu o kluczowy personel zarządzający będący w zasobach LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na moment składania wniosku o dofinasowanie projektu, co oznacza że na chwilę obecną nie mamy możliwości zatrudnienia osoby na stanowisko Asystenta koordynatora projektu w oparciu o nabór z zewnątrz.

W związku z czym proces rekrutacji na w/w stanowisko zostaje wstrzymany do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

NABÓR PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU

2016-05-25

NABÓR PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU

 


 
X
Nowy adres punktu konsultacyjno-rekrutacyjnego w Kętrzynie:
ul. Plac Piłsudskiego 1 (LGD „BARCJA”),
czynny: pn., wt. i czw. w godz. 9-15