Ogłaszamy nabór wniosków na przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z biznes planem


NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE
W TERMINIE 20-24 października 2016 roku

 

Wnioski można składać w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w punktach rekrutacyjno-konsultacyjnych w Bartoszycach i Kętrzynie

Uwaga:
  1.  osobiście wnioski można składać w czwartek 20/10/2016 oraz w poniedziałek 24/10/2016 w godz. 9.00-15.00
  2. - pocztą/kurierem wnioski można przesyłać tylko na adres biura projektu w Lidzbarku Warmińskim w terminie 20-24/10/2016 (liczy się data wpływu)
  3. -punkty przyjmowania wniosków w Bartoszycach oraz w Kętrzynie pełnią tylko funkcję biur podawczych, osoby które chciałyby jeszcze przed złożeniem sprawdzić wniosek(jego kompletność) powinny złożyć wniosek w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim
  4. -wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu(oryginał) wraz z kompletem załączników(w tym biznes plan w wersji papierowej oraz elektronicznej) - kompletność wniosku proszę sprawdzić z kartą oceny formalnejSzkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


Uprzejmie informujemy, że szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w terminie od 7 do 19 października 2016r. Poniżej szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy odpowiednio do miejsca zamieszkania. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć(1 dzień). W ramach szkolenia zapewniamy: obiad, serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdów oraz mat. piśmiennicze.
Koniec drugiego etapu rekrutacji


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji, poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędą się w terminie 7-19 października 2016r.
Zapytanie ofertowe w celu ROZEZNANIA RYNKU


W celu rozeznania i porównania cen rynkowych oraz wyboru wykonawcy, Lokalna Grupa Działania WARMIŃSKI ZAKĄTEK - realizator projektu "Z pomysłem po dotację II" - zwraca się z prośbą o przedstawienie kwoty brutto za organizację kateringu na szkoleniach.
[pobierz]


WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH.


Informujemy, że od dnia 26.09.2016r zostaje wznowiony nabór formularzy kwalifikacyjnych dla osób niepracujących zainteresowanych pozyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.

Najważniejsza zmiana:

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków. Złożone formularze oraz kolejne etapy będą rozpatrywane/realizowane w trybie ciągłym co znacznie skróci czas ubiegania się o dotację.

Zapraszamy do składania formularzy kwalifikacyjnych w biurze projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz punktach terenowych w Bartoszycach i Kętrzynie.

Poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty rekrutacyjne oraz  Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
II ETAP REKRUTACJI


W dniach 26-30 września 2016r. prowadzony będzie II etap rekrutacji-badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram spotkań z ekspertami w ramach II etapu rekrutacji znajduje się poniżej.

Osoby zostały pogrupowane zgodnie z powiatem właściwym dla miejsca zamieszkania.
WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI


Wyniki I etapu rekrutacji [pobierz]

 Informujemy, że II etap rekrutacji, tj. rozmowy z ekspertami(psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy) w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej odbędą się w dniach 26-30 września 2016r.
OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKóW


   Uprzejmie informujemy, że złożone do dnia 9.09.2016r. formularze kwalifikacyjne są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej zaplanowane jest na koniec września b.r. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań z ekspertami zostaną zamieszczone na stronie projektu z min. 5cio dniowym wyprzedzeniem.  

  Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej tylko osoby, których formularze kwalifikacyjne wymagają poprawy są wzywane do uzupełnienia, w związku z czym proszę o bieżące sprawdzanie poczty email lub skrzynki pocztowej(gdy brak adresu email). Formularze osób, których dokumenty nie zawierają braków/błędów formalnych są od razu kierowane do oceny merytorycznej.

Z poważaniem

                                                                              Kadra Projektu „Z pomysłem po dotację II”
AKTUALNE DOKUMENTY DOTYCZąCE PROJEKTU


W związku z informacją z dnia 22.07.2016r. dotyczącą zmian w regulaminie projektu oraz formularzu kwalifikacyjnym,  poniżej zamieszczamy  aktualną wersję regulaminu projektu, formularza kwalifikacyjnego, a także pozostałe dokumenty wymagane na tym etapie do ubiegania się o dotację.

 

Przypominamy, że osoby chcące otrzymać dotację na otwarcie działalności gospodarczej, mogą składać dokumenty już od jutra tj. w okresie 26.07.2016-22.08.2016.

 
UWAGA!!! ZMIANY W REGULAMINIE PROJEKTU


Formularz kwalifikacyjny:

 

  • Pkt. 8(Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z podaniem szacunkowej wartości), doprecyzowano, że należy wymienić również wydatki wraz z kosztami jednostkowymi
  • Pkt.9 – dostosowano punkt stosownie do kryteriów oceny formularza, tj. wskazano że należy ująć w tym punkcie środki i zasoby własne(pieniężne, lokal, maszyny, urządzenia, mat. obrotowe).

Pozostałe zmiany mają drobny charakter i pozostają bez znaczącego wpływu na zawartość merytoryczną dokumentacji.

ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA NA POCZĄTKU PRZYSZŁEGO TYGODNIA. DO TEGO CZASU PROSZĘ WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYPEŁENIANIEM DOKUMENTÓW.
NOWE BIURA PROJEKTU


   URUCHOMIONO BIURO PROJEKTU W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ORAZ PUNKTY REKRUTACYJNO KONSULTACYJNE W POWIATACH BARTOSZYCKIM I KĘTRZYŃSKIM ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!!!

NASI PRACOWNICY CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA KAŻDE PYTANIE I POMOGĄ W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: KONTAKT
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II


W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „ Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II” INFORMUJEMY ŻE:

W TERMINIE
OD 26.07.2016 DO 22.08.2016

PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych formularzy kwalifikacyjnych

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.

Formularze przyjmowane będą w  Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim

oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu, telefon kontaktowy: 575507616
WSTRZYMANIE NABORU NA STANOWISKO-ASYSTENT/KA KOORDYNATORA


Uprzejmie informujemy , że z uwagi na zapisy umowy na dofinansowanie projektu oraz stanowisko Instytucji Pośredniczącej, zmianie uległa koncepcja organizacji pracy biura projektu. W związku z powyższym zachodzi konieczność realizacji projektu w oparciu o kluczowy personel zarządzający będący w zasobach LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” na moment składania wniosku o dofinasowanie projektu, co oznacza że na chwilę obecną nie mamy możliwości zatrudnienia osoby na stanowisko Asystenta koordynatora projektu w oparciu o nabór z zewnątrz.

W związku z czym proces rekrutacji na w/w stanowisko zostaje wstrzymany do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
X
Nowy adres punktu konsultacyjno-rekrutacyjnego w Kętrzynie:
ul. Plac Piłsudskiego 1 (LGD „BARCJA”),
czynny: pn., wt. i czw. w godz. 9-15