Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

OGłOSZENIE KONKURSU "OPOWIEDZ 2018"

2018-09-14 10:53:37

  Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2018 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”. 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 05 grudnia 2018 r. do godziny 13:00  (drogą e-mailową na adres warminskizakatek@wp.pl)
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 14 grudnia 2018 r. 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 07 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
e-mail. warminskizakatek@wp.pl
tel.: 89 616 00 58

 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania:

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 16 PROJEKTOM

2018-07-12 06:18:05

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, która zebrała się w dniu 10 lipca 2018 roku przyznano dofinansowanie 16 (z 31 ) projektom na łączną kwotę 55 000 zł., w tym, 15 000 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.
 
Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
 
W przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:
LISTA REZERWOWA

WNIOSKI ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

NABóR WNIOSKóW DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO - ZAKOńCZONY

2018-06-20 12:55:43

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2018 roku został zakończony nabór wniosków do lokalnego konkursu Grantowego
„Działaj Lokalnie”.
W trakcie naboru zostało zarejestrowanych 31 wniosków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej Programu "Działaj Lokalnie".
Łączna pula środków przeznaczona na realizację konkursu grantowego wynosi 55 000 zł.,
w tym 15 000 zł przeznaczona jest na ścieżkę tematyczną pn. „Aktywne zdrowie”.
Lp. Tytuł Wnioskodawca Kwota wnioskowana Ścieżka tematyczna
INICJATYWA DL
1 Aktywny Zydląg Bezpieczny, przyjazny raj dla dzieci na osiedlu Zydląg w Lidzbarku Warmińskim 5000 zł -
2 Bisztynek SHE STROWANGEN Działaj Lokalnie! „Od Napoleona do Piłsudskiego z Bisztynkiem w tle” 5 999 zł -
3 RAZEM PO ZDROWIE RAZEM PO ZDROWIE 4020 zł Aktywne zdrowie
4 Przyjaciele Dąbrówki Wielkiej Aktywnie, rodzinnie i wesoło 6000 zł Aktywne zdrowie
5 Aktywne zawsze i wszędzie Kobiety w ruchu 4210 zł Aktywne zdrowie
Organizacja pozarządowa w swoim imieniu
6 V Memoriał Piotra Karpiniaka Turniej dla dzieci – rocznik 2007 i 2008 Fundacja im. Piotra Karpiniaka 4200 zł Aktywne zdrowie
7 STOWARZYSZENIE AKTYWNA WARMIA Mały konstruktor 5000 zł -
8 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo Gdzie nas nogi i kijki poniosą 5130 zł Aktywne zdrowie
9 Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia" LIDZBARK MIASTEM KOBIET ZNAMIENITYCH 6000 zł -
10 Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji „Karburator” Babska Szopa 4000 zł -
11 Stowarzyszenie „Dwunastka” Jak żyć, aby żyć… 6000 zł -
12 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” Lecznicza magia roślin 6000 zł -
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie Rozśpiewane Stryjkowo 5600 zł -
14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GALIN „NASZE GALINY” Królestwo Warmii – księstwo Galiny 5600 zł -
15 Stowarzyszenie „Ługwałd” „SIĘ RZEŹBI W ŁUGWAŁDZIE” 5710 zł -
16 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi „Warmińska kapliczka – symbol polskości” 6000 zł -
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Wójtówku Mamo, Tato zostanę strażakiem! 3449 zł -
18 Fundacja Prymus „Mamy talent – warsztaty międzypokoleniowe” 5510 zł -
19 Stowarzyszenie „ Świąteczna Kapela” „Drogi do Niepodległej” 6000 zł -
20 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie Plac wiejskiej aktywności 6000 zł -
Grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji
21 Kreatywni poprzez Ośrodek kultury w Górowie Iławeckim Plac zabaw – sposób na letnią niudę 4842 zł -
22 Grupa nieformalna „Tęcza „ z Osieki poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Mieszkańcy Sołectwa Osieka kuźnią talentów i inicjatyw 6000 zł -
23 Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech „Zgodna Dłoń” poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Niechaj wieść o tej krainie w wojcieszańskim śpiewie płynie! 4350 zł -
24 Grupa „BĄDLOWIANKI” poprzez STOWARZYSZENIE „GÓROWSKA MAŁA OJCZYZNA” Lato z tradycją w Bądlach 5950 zł -
25 Nasza Wieś poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko „Aktywnie znaczy zdrowo” 5868 zł Aktywne zdrowie
26 Kreatywne Czwartki poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim Znasz li ten kraj? 5619,50 zł -
27 Trojaki poprzez Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście Trzy w jednym…miejscu 5796 zł -
28 RADA SOŁECKA LIPNIKI POPRZEZ STOWARZYSZENIE „GÓROWSKA MAŁA OJCZYZNA” ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – „THE VOICE OF LIPNIKI” 4380 zł -
29 Inicjatorki zdrowego stylu życia poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd „RUCH POWODUJE, ŻE MIESZKAŃCÓW BUKWAŁDU SIĘ AKTYWIZUJE” 5999 zł Aktywne zdrowie
30 Teatr Niezbyt Zwyczajny poprzez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach Gramy Niezbyt Zwyczajnie – działania teatru amatorskiego 5850 zł -
31 „Wspieramy Tuławki” poprzez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuławkach Wśród natury z „Książkomatem” 5390 zł -

PRZEDSZKOLE FILMOWE W SZKOLE WAJDY I DZIAłAJ LOKALNIE - ZRóB SWóJ FILM!

2018-05-22 07:00:07

Szanowni Państwo,

Partnerem tegorocznej edycji Przedszkola Filmowego w Szkole Wajdy jest Program „Działaj Lokalnie”, dlatego kierujemy do Państwa specjalne zaproszenie do udziału w Programie. Prosimy o przekazanie go wszystkim potencjalnie zainteresowanym, to wyjątkowa okazja!

Przedszkole Filmowe to kurs skierowany do osób, które interesują się filmem i chciałyby stanąć za kamerą. Zapraszamy wszystkich powyżej 15 roku życia, którzy podjęli już pierwsze próby filmowe, fotograficzne lub literackie (np. Konkurs „Opowiedz…”). Nie wymagamy dużego doświadczenia, szukamy osób z potencjałem, wrażliwych, a jednocześnie potrafiących przekonać innych do swojego pomysłu.

Wszystkie informacje oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:  http://dzialajlokalnie.pl/przedszkole-filmowe-szkole-wajdy-dzialaj-lokalnie-zrob-swoj-film/

Zgłoszenia można przesyłać na adres: przedszkole@wajdaschool.pl do 2.06.2018

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się na początku czerwca.

Ważna prośba: Jeśli ktoś z Państwa przesłał już swoje zgłoszenie we wcześniejszym naborze, a jest związany z programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prosimy o kontakt z Weroniką Chrapońską – Chmielewską z ARFP (w.chraponska@filantropia.org.pl).
(Informacja otrzymana od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce)

OGłOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO

2018-05-16 19:05:51

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (16 maja 2018 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIE – chcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA! Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 
złóż wniosek
Kto może wziąć udział w konkursie:
 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE (Ośrodek Działaj Lokalnie musi wyrazić zgodę na piśmie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie)
które:
 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
Na co można uzyskać dofinansowanie:
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Termin realizacji projektów:
Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2018 r.
Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze.
 
Warunki finansowania:
Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).
WAŻNE ! 
 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).
Wnioski można składać do 15 czerwca 2018 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz  http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/index.php
 
 
*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:
Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail: 
warminskizakatek@wp.pl
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
 
DOKUMENTY DO POBRANIA: