Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

„BEZPIECZNY, PRZYJAZNY RAJ DLA DZIECI NA OSIEDLU ZYDLąG W LIDZBARKU WARMIńSKIM”

2017-10-02 10:41:58

„Bezpieczny, przyjazny raj dla dzieci na osiedlu Zydląg w Lidzbarku Warmińskim” -  tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie Aktywny Zydląg, którego celem był zakup nowych zabawek - sprężynowca oraz ścianki wspinaczkowej na plac zabaw przy ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Sfinansowanie urządzeń stało się możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i  Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Głównym celem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla najmłodszego społeczeństwa. Maluchy zyskały miejsce w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Dzieci poznały nie tylko zasady współżycia w grupie ale też lepiej zrozumiały własne możliwości.
 
Wspólną zabawę umilił zaproszony klaun, a dzieciaki zajadały się watą cukrową, chętnie korzystając z nowych zabawek. Był to również czas integracji i wielu zabaw na świeżym powietrzu, Pomalowane buźki i uśmiechy na twarzach pociech oraz dorosłych to dowód na świetną zabawę.

"OPOWIEDZ..." 2017

2017-10-01 14:05:20

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2017 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
 
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 25 października 2017 r. do godziny 15:00  ( drogą e-mailową na adres m.szostek@warminskizakatek.com.pl  )
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.
 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 30 października 2017 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek
e-mail. m.szostek@warminskizakatek.com.pl
tel.: 89 616 00 58
 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania:

SENIOR W RUCHU

2017-09-28 12:47:58

„Senior w ruchu” taki jest tytuł projektu realizowanego przez Inicjatywę Działaj Lokalnie AKTYWNI BEZ STRESU - fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt kierowany jest dla osób w wieku 50+ odczuwających potrzebę ruchu, a także przywrócenia sprawności ciała w sposób kontrolowany i spokojny.
Organizowane warsztaty i zajęcia z jogi pozwoliły na wzmocnienie powiązań między ciałem a umysłem. Zajęcia są bardzo ciekawe, uczestnicy zadowoleni z efektów projektu, które wpływają zarówno na umysł jak i ciało. Wartością dodaną jest nawiązanie kontaktów i zbudowanie więzi międzyludzkich z osobami pochodzących z różnych miejscowości Gminy Dobre Miasto, borykającymi się z podobnymi problemami.
Dzięki takiej aktywności uczestnicy mogą inspirować inne osoby zamieszkałe w ich miejscowościach do podejmowania aktywnych działań w swoich środowiskach.

REALIZUJEMY SWOJE MARZENIA

2017-09-28 12:13:14

„Realizujemy swoje marzenia” to tytuł projektu realizowanego przez Dobromiejski Klub Sportowy, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
Projekt skierowany jest na popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia i odpowiada
w głównej mierze na potrzeby naszej najmłodszej społeczności lokalnej, a także
na współdziałanie w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb.

Pozyskane fundusze pozwoliły na zorganizowanie:
 • turnieju piłki nożnej, w którym wzięło udział około 400 dzieci, w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju wzieli udział również rodzice oraz kibice
 • zajęć sportowych
 • warsztatów dla uczestników projektu na temat „Zdrowego i aktywnego trybu życia”. Warsztaty miały charakter otwarty.
Nasze działania pobudziły społeczność do działań na rzecz dobra wspólnego a przede wszystkim urozmaiciły sposób spędzania dnia codziennego. Urozmaiciły poprzez zdrowe, aktywne i wolne od używek spędzanie czasu wolnego.

DZIAŁAJ -MY LOKALNIE

2017-09-20 19:40:10

         Jeszcze w czerwcu w Dobrym Mieście podpisana została umowa dotacyjna tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj

Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”
Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Górowska Mała Ojczyzna” na terenie gminy realizowane są 2 projekty:
Grupa dzieci i młodzieży z Zielenicy uczestnicząca w projekcie z konkursu „Działaj Lokalnie” - „Rozruszajmy Zielenicę”.  Dziewczęta przedstawiły układy taneczne przygotowane w ramach zajęć z instruktorem. W trakcie spotkań w świetlicy wiejskiej w Zielenicy przygotowane zostały stroje, organizowane były spotkania przy ognisku, a także akcje plenerowe.
 
Projekt który dopiero nabiera rozpędu to „Kino pod gwiazdami w Lipnikach”. W ramach zadania zakupiono rzutnik oraz ekran, zaplanowano projekcje filmów w plenerze. Pogoda pokrzyżowała plany, jednak na świetlicy wiejskiej się nie próżnuje. Dzieci przygotowały podobizny swoich ulubionych filmowych bohaterów, postaci z bajek. W przygotowaniu jest Festiwal Filmowy w Lipnikach, z prawdziwym czerwonym dywanem oraz „ścianką” dla lokalnych „gwiazd”. Szykujemy się również do wyjazdu do Olsztyna do kina.
 
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy przy dalszej  realizacji  projektów.
 

„ROWEREM ZDROWO I CIEKAWIE”

2017-09-20 18:44:25

Taki jest tytuł projektu realizowanego przez mieszkańców Rodnowa, a fundusze na jego realizację zostały zapewnione przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”.
 
Projekt jest skierowany na popularyzację aktywnego stylu życia w formie uprawiania kolarstwa i ożywienia prowadzącej przez Rodnowo i pobliskie okolice trasy rowerowej nr 2. Otrzymane fundusze pozwoliły m.in. na zakup trzech rowerów łącznie z kaskami  i kamizelkami odblaskowymi i w ten sposób przy Domu Kultury w Rodnowie powstała wypożyczalnia rowerów, z której każdy może bezpłatnie  korzystać stosując się do odpowiedniego regulaminu. Rowery można też sobie zarezerwować telefoniczne pod numerami podanymi niżej. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z rowerów, a przyjedzie samochodem – to przy ośrodku kultury jest parking.
 
Mieszkańcy Rodnowa już przetarli część szlaku rowerowego i wybrali się na wycieczkę na trasie Rodnowo-Kiersity-Wyręba-Tolko-Rodnowo, a pogoda była wyjątkowo jak na ten rok sprzyjająca. Przy okazji okazało się, że rowerem rzeczywiście jest ciekawiej .Otóż uczestnicy natrafili na trasie na grzyba-giganta o średnicy kapelusza blisko 70 cm i został uwieczniony na fotografii. Pędząc po drodze samochodem, takiego dziwa byśmy bez wątpienia nie zauważyli.
 
Projekt jest skierowany też do uczniów miejscowej szkoły i w najbliższych dniach odbędzie się tu pokaz ratownictwa medycznego oraz spotkanie ze znanym w okolicach kolarzem.
 
No a potem wszyscy chętni wyruszą na trasę przez Wojciechy i będą podziwiać okolice z perspektywy rowerzysty. Może znowu coś ciekawego odkryją ?

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-22

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, a także podpisanie umów dotacyjnych programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie 2”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.
Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy
 i problemy.      
Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Ramach programu „ Działaj Lokalnie X ” wynosi  55 000,00 zł. z czego 19 340,00 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, a także środki na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wynosi 274.250,00 zł na cały obszar działania województwa warmińsko-mazurskiego.
Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i  życzymy, aby wszystkie założenia zostały zrealizowane.  

 

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-20

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie zaprasza wszystkich, którym udało się pozyskać dotację na projekty w ramach
Programu „ Działaj Lokalnie X”  na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych
dnia 21 czerwca 2017 roku
o godzinie 13:00 w Restauracji Ranczo w Dolinie ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto.

 
   Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:

Inicjatywa DL

Umowę podpisują: minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.

Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości

Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnione do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.

Organizacje pozarządowe, fundacje

Umowę podpisują: osoby reprezentujące organizację, fundacje wskazane w KRS.
 
   Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, a także z promocji i działań informacyjnych.

LISTY RANKINGOWE KONKURSU DZIAłAJ LOKALNIE X

2017-06-13

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” przyznanych zostało 21 dofinansowań projektów (z 38) na łączną kwotę 55 000,00 zł, w tym 19 340,00 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

 

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego. W związku z bardzo dużą popularnością konkursu niestety nie udało nam się  dofinansować wszystkich interesujących projektów, a dla tych, którzy złożyli najciekawsze propozycje nie mogliśmy zaproponować pełnych wnioskowanych dofinansowań.

W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia          dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji   na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych,  do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

 

 

 

 

 

LISTA WNIOSKóW ODRZUCONYCH FORMALNIE

2017-05-24

informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” zostało odrzuconych 8 wniosków, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu


Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj

NABóR WNIOSKóW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „DZIAłAJ LOKALNIE X” – ZAKOŃCZONY

2017-04-27

 

Do 26 kwietnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”
 

Łącznie zostało złożonych46 wniosków.


OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
 • Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

Od 25maja br.będzie dokonywana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie. Wnioski zostaną skierowane do Członków Komisji Grantowej.
Przypominamy, że łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi 55 000,00 złotych w tym 15 000,00 zł. przeznaczone na ścieżkę tematyczną pn. AKTYWNE ZDROWIE.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

2017-03-30

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:

DATAGODZINAPROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIAPROWADZĄCA
29.03.2017 (środa) 11.00 – 12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Magdalena Mokańska
30.03.2017 (czwartek) 11.00 - 12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, Monika Szóstek
03.04.2017 (poniedziałek) 15.00 – 16.00 CKB - salon artystyczny ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto Magdalena Mokańska
RAMOWY PROGRAM
 1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
 2. Główne cele Programu „Działaj Lokalnie X”.
 3. Zasady udziału w programie
 4. Kto może aplikować
 5. Ścieżka tematyczna
 6. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
 7. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
 8. Pozostałe ważne informacje
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Skrypt szkoleniowy
 • Długopis + notes

X EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE ROZPOCZęTA!

2017-03-23

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (23 marca 2017 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W X edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) oraz grupach nieformalnych (mieszkańców, młodzieży), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej. W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIEchcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 

Kto może wziąć udział w konkursie:

 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE

które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2017 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze

 

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

WAŻNE ! 

 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2017 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/

 


*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail:
warminskizakatek@wp.pl

 m.szostek@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek


DOKUMENTY DO POBRANIA: