Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

Aż z bajki prawda się odkryła – od literatury do działań twórczych z mieszkańcami Warmii

2023-02-07 14:09:27

W ramach realizacji projektu odbyły się 4 różne warsztaty...
więcej...

Zielony świat

2023-02-07 14:05:56

Głównym celem projektu była, integracja i rozwój więzi społecznych mieszkańców, modernizacja infrastruktury wiejskiej, nabycie nowych umiejętności wychowawczych i praktycznych oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
więcej...

Dobro wspólne jest dobrem każdego z nas

2023-02-07 13:31:48

Celem projektu była aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców wsi Worławki, poprzez zaangażowanie ich oraz zorganizowanie miejsca integracji.
więcej...

Działamy w Sokolicy

2023-02-06 09:53:18

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Sokolicy, wspólne wykorzystanie potencjału grupy, podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, dbanie o poprawę estetyki i atrakcyjności miejscowości.
więcej...

Grillowanie Polsko-Ukraińskie

2022-12-16 12:39:00

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Bisztynek z przebywającymi w Gminie Ukraińcami. Dobrem wspólnym dla lokalnej społeczności było przełamanie barier i lęków związanych z przyjaciółmi z Ukrainy...
więcej...

Ukraińsko – Polska integracja młodzieży

2022-12-16 11:25:15

Najważniejszym celem projektu było kontynuowanie lokalnej aktywności, polegającej na budowaniu relacji, współpracy i aktywności z uchodźcami z Ukrainy oraz z młodzieżą z gminy Holowyn...
więcej...

Na ratunek

2022-12-14 11:52:16

Głównym celem projektu było przygotowanie do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia grupy osób z terenu gminy Kiwity...
więcej...

Plener Jeziorany Qźnia Dobrych Wibracji 2022

2022-12-14 10:59:41

Głównym celem projektu była organizacja wydarzenia plenerowego promującego aktywne i kreatywne formy spędzania wolnego czasu w trosce o kondycję fizyczną i psychiczną...
więcej...

Polepiony

2022-12-14 10:46:49

Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności emocjonalnej osób starszych we wsi Kandyty poprzez zorganizowanie grupowych warsztatów garncarskich o charakterze arteterapii, oraz spotkaniem z psychologiem...
więcej...

Stoły Łączące Pokolenia

2022-12-14 10:33:51

Celem projektu "Stoły Łączące Pokolenia" było udostepnienie społeczności lokalnej ogólnodostępnego sprzętu sportowego w postaci stołu do Ping Ponga...
więcej...

Spotkania informacyjno-szkoleniowe z rozliczania projektów

2022-11-14 09:21:07

W dniu 10.XI.2022 r. w Centrum Usług Społecznych oraz w dniu 12.XI.2022r. w Świetlicy Wiejskiej w Bukwałdzie ...
więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu - Działaj Lokalnie 2022

2022-05-30 13:28:26

Szanowni Państwo, w dniu 30 maja 2022 r odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Programu ,,Działaj Lokalnie” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” Dobrym Mieście. Komisja rekomendowała do dofinansowania 12 projektów spośród 16, na łączną kwotę 55 000,00 zł...
więcej...

Działaj Lokalnie 2022 - ogłoszenie programu

2022-03-24 13:21:42

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności...
więcej...