Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/dzialaj_lokalnie

Nowa scena RODnowa

2022-01-17 09:15:50

Cele projektu to: rozbudzenie i rozwijanie twórczych zainteresowań i uzdolnień artystycznych, integracja lokalnej społeczności dorosłych i dzieci, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole- przygotowanie bajki, poznawanie przez dzieci zapomnianych form teatralnych...
więcej...

​Lidzbark Warmiński oczami dzieci – wydanie folderu w formie przewodnika

2022-01-17 08:46:34

Głównym celem było wydanie folderu edukacyjnego w formie przewodnika oraz organizacja wycieczek edukacyjnych fotograficzno-literackich...
więcej...

​Brodząc w muzyce z Derkaczem

2022-01-17 08:44:03

Głównym celem projektu było kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów, umożliwiło im rozwijanie talentów i udział w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Kolejnym ważnym celem, który został osiągnięty było poznanie kultury myśliwskiej i regionalnej oraz poszerzenie wiedzy o małej ojczyźnie. Dodatkowym celem był pozyskanie nowych członków do zespołu co również zostało osiągnięte. Z pozyskanych środków został zakupiony róg myśliwski dla uczestników warsztatów.
więcej...

Wesoło i kolorowo wokół nas

2022-01-17 07:53:42

Celem naszego projektu było przede wszystkim poprawa warunków estetycznych naszego placu, tak aby nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Demontaż starych urządzeń a montaż nowych, spowodował nieocenioną radość wśród dzieci, poprawił bezpieczeństwo...
więcej...

Muzyka łączy LUDZI

2022-01-14 13:36:47

Projekt polegał na stworzeniu teledysku-trwałej pamiątki i wizytówki Orkiestry Vita Vena z Lidzbarka Warm. Członkami zespołu są uczestnicy zajęć dwóch placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, rodzice i wolontariusze...
więcej...

Stoczek – nasza mała ojczyzna

2022-01-14 13:01:59

Celem projektu było stworzenie miejsca integracji mieszkańców Stoczka oraz podniesienie atrakcyjności i estetyki wsi poprzez postawienie w miejscach ogólnodostępnych drewnianych stołów, ławek, donic...
więcej...

Od przedszkola do seniora - zdrowym być

2022-01-14 12:52:07

​Wiodącym celem projektu była poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez wzrost świadomości na temat dbałości o zdrowie fizyczne jak i psychiczne oraz promocja profilaktyki chorób. Uświadomienie, że każda, nawet najmniejsza aktywność ruchowa, wpływa pozytywnie na wiele procesów życiowych....
więcej...

FIKU MIKU IGNACYKU – Bajki Ignacego Krasickiego (i nie tylko) w teatrzyku Kamishibai

2022-01-14 12:49:35

CELEM projektu była prezentacja nowej formy narracji twórczej i komunikacji społecznej – Teatrzyku Kamishibai – na wszystkich płaszczyznach edukacji i życia społecznego...
więcej...

Rękodzieło naszych czasów – powrót na salony

2022-01-14 12:44:52

Głównym celem projektu był rozwój, doskonalenie umiejętności w zakresie poznania nowych technik rękodzielniczych oraz integracja społeczna uczestników...
więcej...

Wypoczynek i rekreacja w Sątopach-Samulewie

2022-01-14 12:34:48

Głównym celem projektu była aktywizacja i pobudzenie do społecznego działania mieszkańców a dobrem wspólnym projektu - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, ich integracja. Zagospodarowanie terenu na stałe wpisało się w krajobraz miejscowości...
więcej...

Silni MY w pandemii

2022-01-14 12:33:04

Głównym celem projektu było "obudzenie" społeczeństwa, pomoc w wyjściu z marazmu, który spowodowała pandemia, a więc przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom. Reaktywowaliśmy społeczeństwo, pokazaliśmy i utwierdziliśmy jak wielką siłę posiadamy w sobie i przypomnieliśmy jak wiele może być źródeł motywacji...
więcej...

PODPISANO UMOWY – DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 R.

2021-07-19 07:57:15

W dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2021” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”...
więcej...

15 VII - podpisanie umów "Działaj Lokalnie 2021"

2021-07-12 10:07:27

Zapraszamy na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych Wnioskodawców tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”. Podpisanie umów odbędzie się dnia 15 lipca 2021 roku o godzinie 13:00 w Restauracji "Ranczo w Dolinie", ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto...
więcej...

Rozstrzygnięcie lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2021

2021-06-29 08:59:11

Z przyjemnością informujemy, ze konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2021, prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, uznajemy za rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wybrała 14 spośród 19 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Łączna pula na działania wynosi 55 000,00 zł. Gratulujemy!
więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO - 2021

2021-04-29 14:00:29

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (10 maja 2021 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności...
więcej...