Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/artykul


Fotograficzne poniedziałki

Grantobiorca: Stowarzyszenie FOKUS Lidzbark Warmiński

Celem projektu było przybliżenie uczniom warsztatu pracy fotografa, poznania zjawisk fotograficznych. Ponadto rozwijane były kompetencje społeczne, polegające na zintegrowaniu całej społeczności szkolnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Dzieci wzięły czynny udział w warsztatach cyjanotypii. Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik powielania obrazu. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób na zwykłej kartce papieru, oświetlonej promieniami słońca, pojawia się obraz. Kolejny poruszany temat na zajęciach to Świat fotografii otworkowej Dzieci stworzyły w pudełku po butach,xero pierwowzór aparatu fotograficznego, zwany camera obscura. Uczestnicy poznali też mechanikę powstawiania zdjęcia która od czasów początków fotografii jest praktycznie taka sama. Dowiedzieli się jak współczesna technologia dostosowała ją do obecnych sprzętów foto i audio. Podczas warsztatów malowania światłem miało miejsce kreowanie fotografii za pomocą światła. Zajęcia uczą wrażliwości na plastykę obrazu.
Rezultaty projektu
W sumie zostało przeprowadzonych 12 zajęć praktycznych i teoretycznych. W warsztatach brało udział 52 uczniów i 14 nauczycieli. W projekt było zaangażowanych 3 wolontariuszy.
Odbiorcy projektu
Odbiorcą projektu byli uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żegotach (52 uczniów) w wieku od 6 do 15 lat. Pośrednio odbiorcą były ich rodziny - rodzice i rodzeństwo, którzy od swoich dzieci dowiedzieli się o treści warsztatów i mogli podziwiać efekty pracy.Wróć