Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Na ratunek

Cel projektu 
Głównym celem projektu było przygotowanie do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia grupy osób z terenu gminy Kiwity w wyniku przeprowadzenia kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy.
Działania zrealizowane w ramach projektu 
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
a) rekrutacja uczestników
Zostało zorganizowane spotkanie rekrutacyjne we wrześniu 2022 w remizie OSP Kiwity. Podczas spotkania został przedstawiony zakres kursu, przedstawiony harmonogram realizacji kursu oraz wyłoniona zostanie grupa 20 uczestników projektu.
b) przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kurs prowadzony był w systemie weekendowym. W łącznym wymiarze 74 godzin. Na potrzeby organizacji kursu zostali zaangażowani wolontariusze jako osoby wspomagające organizacje kursu.
c ) uroczyste podsumowanie projektu
Spotkanie zorganizowano w ostatnim miesiącu realizacji projektu podczas którego
zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu. Spotkanie zostało zorganizowane w remizie OSP Kiwity.
Rezultaty projektu
Główne rezultaty projektu:
- 20 osób ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
- przeprowadzenie 74 godzin kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
- zdobycie przez 20 osób wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- zdobycie przez 20 osób wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
- wzrost poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia u 20
osób
- kształtowanie właściwej postawy etycznej 20 osób w momencie podejmowania czynności ratunkowych
Odbiorcy projektu 
Odbiorcami projektu były osoby dorosłe, mieszkańcy wsi Kiwity i Kobiela. Była to grupa 20 osób.
Partnerzy w realizacji projektu 
Urząd Gminy Kiwity  


Wróć