Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/artykul


23 VII - podpisanie umów "Działaj Lokalnie 2020"

   Zapraszamy na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych Wnioskodawców tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
Podpisanie umów odbędzie się dnia 23 lipca 2020 roku o godzinie 13:00 w Restauracji "Ranczo w Dolinie", ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto

W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące zasad realizowania Państwa projektów, dokumentowania wydatków, zawierania umów, zasad promowania działań i ich dokumentowania. Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej :
  • Organizacja pozarządowa 
Umowę podpisują osoby reprezentujące organizacje, wskazane w KRS.
  • Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości prawnej
Umowę podpisują osoby upoważnionej do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. 
  • Inicjatywa DL
 Minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku. 


Wróć