Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/dzialaj_lokalnie

WYNIKI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2024

2024-06-24 09:18:41

W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie Komisja postanowiła rekomendować 13 wniosków. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez 2 członków. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji swoich działań.
więcej...

Ogłoszenie konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2024

2024-04-25 10:38:43

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2024” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności...
więcej...

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe - Bukwałd

2024-03-11 11:27:36


więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE GRANTÓW Z PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNE" W ORNECIE

2024-03-11 10:57:06

Szkolenie odbędzie się 12 marca 2024 od godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ornecie
więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE dotyczące grantów z programu "Działaj Lokalne" w Kiwitach

2024-03-05 12:06:34

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2024 od godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kiwitach
więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE dotyczące grantów z programu "Działaj Lokalne"

2024-03-01 12:13:52

Spotkanie odbędzie się: 8 marca 2024 roku, w godzinach 12:00-15:00 w CUS w Górowie Iławeckim
więcej...

​Bezpieczna Wieś

2024-01-25 07:21:12

Celem projektu była edukacja mieszkańców w każdej grupie wiekowej w zakresie bezpieczeństwa swojego, swoich najbliższych oraz sąsiadów. Czas COVID-u spowodował izlowanie się społeczeństwa. Organizacja spotkań pozwoliła odbudować integrację mieszkańców aby sąsiad nie był obojętny na krzywdę sąsiada i potrafił mu udzielić niezbędnej pomocy. Projekt polegał na organizacji spotkań...
więcej...