Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

o_programie/o_programie

O PROGRAMIE DZIAŁAJ LOKALNIE


Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” odpowiada za realizację projektu na terenie gmin: Bartoszyce (miasto i gmina), Bisztynek, Dobre Miasto, Górowo Iławeckie (miasto i gmina), Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński (miasto i gmina), Lubomino, Orneta

Koordynator Programu: Izabela Sztremer
tel. 89 616 00 58
e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl