Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/artykul


RAZEM MAMY MOC - KREATYWNE POMAGANIE w dobie pandemii

   Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Inicjatywa polegała na przygotowaniu 4 paneli eduk,które zostały wyemitowane na żywo i nagrane przy udziale ciekawych ludzi z danej dziedziny i umieszczone w mediach społecznościowych Fundacji. Zakończone konkursem angażowały odbiorcówziałania zrealizowane w ramach projekt.
   Ideą zadania było wykorzystanie świata wirtualnego do kontaktu z odbiorcami i wspólne wspieranie w procesach poznawczych, odkrywanie treści edukacyjnych przy pomocy Internetu, pomocnych w czasach pandemii. Spotkania przekazywały wiedzę użyteczną, stymulowały kreatywność i aktywizowały, motywowały, nastawiały pozytywnie oraz pobudzały uczestników do działania poprzez zachęcenie ich do udziału w konkursach.
   Na realizację zadania składała się transmisja na żywo i nagranie 4 spotkań/wykładów dotyczących wzmacniania odporność w naturalny sposób, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, pozytywnego myślenia i sposobów na kreatywne spędzanie czasu wolnego. Nagrania zamieszczono na kanale You Tube Fundacji. Każde spotkanie zakończyło się konkursem dla odbiorców. Wręczono nagrody dla zwycięzców.
   Rezultaty projektu
- opracowanie merytoryczne, transmisja na żywo i nagranie 4 spotkań tematycznych
- kanał You Tube
- promocja zadania w mediach społ., prasie
- wykorzystanie Internetu i świata wirtualnego do kontaktu z odbiorcami i wspieranie w procesach poznawczych
- interakcja z uczestnikami proj poprzez konkursy
- przygotowanie materiałów do wielokrotnego wykorzystania w dowolnym czasie i miejscu
- zachęcenie do dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia zdrowia każdego człowieka
- wsparcie w czasach pandemiiWróć