Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/artykul


Muzyka rozwija i uspokaja emocje

(Grantobiorca: Inicjatywa DL Przedszkolanki)

Zmniejszenie negatywnych skutków epidemii poprzez nową ofertę edukacyjną dla maluchów, dającą możliwość pogłębiania swoich zainteresowań, rozwijającej wszystkie sfery dziecka jednocześnie kompensując i niwelując negatywne skutki wynikające z długotrwałej izolacji i braku kontaktu rówieśniczego.

Działania zrealizowane w ramach projektu
Zajęcia pod nazwą "Muzyka rozwija i uspokaja emocje" prowadzono popołudniami (na terenie użyczonych pomieszczeń Przedszkola Niepublicznego "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście) przez specjalistę zewnętrznego (ukończona szkoła muzyczna) objęły: zajęcia rytmiczne, wokalne, wyciszające, powodujące konieczność nawiązania relacji rówieśniczych, zabawy przy muzyce, odczuwanie muzyki, rytmów i odgłosów oraz tworzenie muzyki.
Zajęcia odbywały się od lipca do końca grudnia raz w tygodniu w małych maksymalnie 8-10-osobowych grupach ze względu na konieczność dystansowania się i zagrożenie epidemiczne. Każde zajęcia trwały 1 godzinę., w tym co najmniej 45 min. zajęć muzyczno-rytmicznych zaś ostatnie- podsumowujące 0,5 godziny. Łącznie 87,5 godziny zajęć.
Rozwój muzyczno-rytmiczny dzieci
Wyciszenie i uspokojenie emocjonalne maluchów
Pobudzenie kreatywności i zainteresowanie ich muzyką
Rozwinięcie wytrwałości, spostrzegawczości, koncentracji, współpracy, wrażliwość i empatii
Zainteresowanie placówek potrzebą rozwoju emocjonano-społecznego dzieci w trudnym czasie epidemii a rodziców pracą z dziećmi i zdobywaniem nowych doświadczeń
Rozwinięcie więzi rodzinnych, przezwyciężenie trudności i problemów z emocjami poprzez wspólną zabawę i poznanie.Wróć