Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Polepiony

Cel projektu 
Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności emocjonalnej osób starszych we wsi Kandyty poprzez zorganizowanie grupowych warsztatów garncarskich o charakterze arteterapii, oraz spotkaniem z psychologiem.
Działania zrealizowane w ramach projektu 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Wykład dotyczący historii ceramiki, ukazujący tradycję garncarstwa - rzemiosła, które ulega zapomnieniu.
2. Cykl 2 zajęć z psychologiem, związanych z tworzeniem indywidualnych strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.
3. Cykl 5 grupowych warsztatów garncarskich, zakładających projektowanie, tworzenie, szkliwienie i wypał wyrobów ceramicznych.
4. Grupowa wizyta w pracowni ceramicznej "Stary Dom" w Kandytach.
5. Zorganizowanie cyklu 3wystaw w powiecie bartoszyckim na których przedstawiono wyroby ceramiczne seniorów, stworzone podczas warsztatów.
Rezultaty projektu 
Poprzez działania podjęte w ramach projektu Polepiony zaspokojono potrzebę poszukiwania spokoju i radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród społeczności 60+ miejscowości Kandyty.
Seniorzy przekonali się, że wyrażanie siebie poprzez sztukę stanowi remedium na bolączki życia codziennego. Beneficjenci projektu zauważyli możliwość wyjścia poza strefę codzienności i zaczęli poszukiwać sposobów swojego rozwoju na polu artystycznym.
Odbiorcy projektu 
Mieszkańcy wsi Kandyty w wieku powyżej 60- tego roku życia
Partnerzy w realizacji projektu 
Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, Piwnice Ratuszowe w Górowie Iławeckim, Klub senior + w Kandytach, Miejska Biblioteka Publiczna w Górowie Iławeckim, Bociania Gmina Górowo Iławeckie


Wróć