Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Ukraińsko – Polska integracja młodzieży

Cel projektu 
Najważniejszym celem projektu było kontynuowanie lokalnej aktywności, polegającej na budowaniu relacji, współpracy i aktywności z uchodźcami z Ukrainy oraz z młodzieżą z gminy Holowyn z Ukrainy, przebywającej u nas na wakacjach, z młodzieżą z miejscowości Tuławki.
Działania zrealizowane w ramach projektu *
1. Czerwiec- przedstawienie projektu w szkołach w Tuławkach i Holowynie oraz warunki udziału w działaniach projektowych młodzieży polskiej i ukraińskiej.
2. Lipiec- rekrutacja uczniów oraz przygotowania grupy ukraińskiej do wyjazdu, organizacja wizyty w Gminie Dywity
3. Sierpień- organizacja wycieczek, organizacja wyżywienia i noclegów, 5-14 sierpień wizyta dzieci i młodzieży z gminy Holowyn w Tuławkach i integracja z grupą polskich uczniów ze szkoły w Tuławkach: wyjazd Trójmiasto, wyjazd Olsztyn, Wyjazd Kurzętnik, wyjazd Warszawa i wizyta w Izbie im. Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne i wspólne lepienie pierogów, rozgrywki sportowe, Festyn, wieczorek polski i ukraiński, Warszawa-Zamek Królewski, prowadzenie kroniki z wizyty w Tuławkach
 
Rezultaty projektu 
1. Nawiązanie współpracy między 2 szkołami
2. Integracja, nawiązanie nowych znajomości międzynarodowych 20 polskich i 15 ukraińskich uczniów poprzez organizację spotkań, wspólnych wyjazdów i wycieczek
3. Poznanie regionu i jego zabytków oraz tradycji i obyczajów danego kraju i regionu
4. Zdobycie nowych umiejętności ( warsztaty rękodzieła regionalnego )
5. Poznanie podstawowych słów i zwrotów w językach ukraińskim i polskim.
6. Powstanie 2 kronik w języku polskim i ukraińskim
 
Odbiorcy projektu
Głównymi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Tuławkach, grupa dzieci i młodzieży z gminy Holowyn w Ukrainie, mieszkańcy Tuławek ( wielu z nich ma korzenie ukraińskie), uchodźcy z Ukrainy przebywający w Tuławkach oraz okolicznych miejscowościach.
 
Partnerzy w realizacji projektu 
Partnerami projektu był Samorząd Gminy Dywity - użyczenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Tuławkach oraz pomoc w organizacji transportu po terenie Gminy Dywity

Wróć