Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Grillowanie Polsko-Ukraińskie

Cel projektu 
Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Bisztynek z przebywającymi w Gminie Ukraińcami. Dobrem wspólnym dla lokalnej społeczności było przełamanie barier i lęków związanych z przyjaciółmi z Ukrainy.
 
Działania zrealizowane w ramach projektu 
Projekt polegał na stworzeniu mini plaży przy zbiorniku wodnym nr działki 334/8. Zabezpieczeniu siatką przestrzeni pod pomostem, która chroni przed niebezpieczeństwem podpłynięcia pod pomost i wypłynięcia na głębszą wodę, zakupu TOI-TOI i przygotowanie terenu pod niego, zakupu stojaka do segregacji odpadów oraz zakupu grilla podwieszanego i przygotowania miejsca do jego montażu. Grillowanie Polsko-Ukraińskie zorganizowano poprzez zakup kiełbasek, wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, zakup zastawy jednorazowej, zapewnienie ogniska na grilla, muzyki i dobrej zabawy.
 
Rezultaty projektu 
Rezultatem projektu jest aktywność mieszkańców, współdziałanie dla osiągnięcia wspólnego celu. Potrzebą mieszkańców jest ich integracja, zorganizowanie spotkania "Grillowanie Polsko-Ukraińskie" przyczyniło się do tego. Jest to bodziec do czynienia dobra wspólnego. Stworzono miejsce wypoczynku i rekreacji wraz z zapleczem, jak również organizacja imprezy była bardzo dobrą okazją do poznania siebie nawzajem.
 
Odbiorcy projektu 
Projekt skierowany był do wszystkich grup odbiorców. Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Sątop-Samulewa i okolicznych miejscowości ( ok.1100 mieszkańców) oraz przebywający na terenie Gminy Bisztynek mieszkańcy Ukrainy (według danych z MOPS 32 osoby) , Samorząd Lokalny.
 
Partnerzy w realizacji projektu 
MOPS, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sątopy"
Wróć