Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Działamy w Sokolicy

Cel projektu 
Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Sokolicy, wspólne wykorzystanie potencjału grupy, podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, dbanie o poprawę estetyki i atrakcyjności miejscowości.
 
Działania zrealizowane w ramach projektu 
W ramach projektu zostały zagospodarowane zaniedbane tereny zielone na placu zabaw
i świetlicy wiejskiej w Sokolicy, wykonanie nowych nasadzeń kompozycji krzewów ozdobnych, kwiatów, roślin miododajnych i skalnych. Nasadzenia zostały zaprojektowane podczas warsztatów ogrodniczych. Kolejnym działaniem było spotkanie z lokalnym pszczelarzem, który przekazał uczestnikom wiedzę z zakresu hodowli i roli pszczół w przyrodzie. Na zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu odbyło się ognisko integracyjne dla mieszkańców.
 
Rezultaty projektu 
-powstał zagospodarowany element terenu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Sokolicy
-posadzone zostały rośliny miododajne
-uczestnicy zapoznali się z procesami hodowli i roli pszczół w przyrodzie
-integracja międzypokoleniowa mieszkańców Sokolicy
-uczestnicy stali się bardziej wrażliwi na poprawę estetyki miejscowości
-nowe działanie stowarzyszenia dla dobra wspólnego
-nabyte zostały umiejętności pracy zespołowej
-atrakcyjna i pożyteczna forma spędzania czasu wolnego
 
Odbiorcy projektu 
Odbiorcami projektu była 50-osobowa grupa dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
 
Partnerzy w realizacji projektu 
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w BezledachWróć