Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"Aż z bajki prawda się odkryła – od literatury do działań twórczych z mieszkańcami Warmii

Działania zrealizowane w ramach projektu 
Warsztaty x 4
- kaligrafii "Piórem i pazurem", plastyczne "Moja Oranżeria", muzyczne 'Muzyka barokowa w Oranżerii"
- warsztaty literacko–plastyczne "Aż z bajki prawda się odkryła–Ignacy Krasicki–Anna Sędziwy– Weronika Tadaj-Królikiewicz"
uczestnicy 77 osób.
- ekspozycje powarsztatowe x3
- wycieczki "Poznaj Lidzbark Warmiński dawną stolicę Warmii", uczestnicy 75 osób.
- wystawa O LUDZIACH i jej otwarcie x 2, ilustracje 12 twórców związanych z Warmią. Prace w różnorodnych technikach m. in. kolaż, akwarela, grafika.
Całość tworzą: wystawa oryginałów–48 prac oraz mobilna–26 plansz ekspozycyjnych.
W 2 otwarciach wystawy uczestniczyło ok. 130 osób.
Wystawę oglądali również uczestnicy kuratorskich oprowadzań ok. 600 osób.
 
Rezultaty projektu 
Ilościowe:
Warsztaty:
kaligrafii - 1/11 osób
plastyczne - 1/12 osób
muzyczne - 1/12 osób
literacko-plastyczne - 1/42 osoby
Wycieczki - 7/73 osoby
Wystawa - 1
Otwarcie wystawy - 2/130 osób
Kuratorskie oprowadzania po wystawie - ok. 600 osób
 
Jakościowe:
nabycie/poszerzenie umiejętności praktycznych z technik plastycznych oraz pisma kaligraficznego
bezpłatna oferta wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
 
Odbiorcy projektu 
Odbiorcami byli mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i okolic oraz uchodźcy z Ukrainy.
Uczestniczyły całe rodziny; dzieci; młodzież; dorośli, turyści.
Artyści-autorzy prac do wystawy: Ita Haręza, Wioletta Jaskólska, Katarzyna Kaldowski, Mariusz Kaldowski, Anna Stankiewicz, Weronika Tadaj-Królikiewicz, Anna Sędziwy, Agnieszka Żelewska, Renata Zimnicka-Prabucka, Agnieszka Markowicz.
 
Partnerzy w realizacji projektu 
Miejska Biblioteka Pedagogiczna - Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Siedzibą partnera jest pięknie odrestaurowany dawny pawilon letni biskupów warmińskich z przyległymi ogrodami. Miejsce dające możliwość organizacji i prezentacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz obiektu. Dodatkowo instytucja dysponuje potrzebnym sprzętem technicznym.

 


Wróć