Małgorzata Ofierska

Przezes LGD "Warmiński Zakątek"

tel.:89 616 00 58
e-mail: mal.ofierska@gmail.com

Irena Gadomska

tel.:89 616 00 58 oraz 575 507 616
e-mail: i.gadomska@warminskizakatek.com.pl , zpomyslempodotacje@wp.pl

Agata Janiszewska-Skowron

Inspektor danych osobowych

Wiesława Polak

tel.:89 616 00 58
e-mail: w.polak@warminskizakatek.com.pl

Kamil Salmanowicz

tel.:89 616 00 58
e-mail: k.salmanowicz@warminskizakatek.com.pl

Izabela Sztremer

tel.:89 616 00 58
e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl

Agnieszka Wolf

tel.:89 616 00 58
tel.:784 597 214
e-mail: a.wolf@warminskizakatek.com.pl

Michał Ofierski

tel.:89 616 00 58 oraz 784 597 214
e-mail: m.ofierski@warminskizakatek.com.pl

Monika Urbanowicz

tel.:89 616 00 58 oraz 575 507 616
e-mail: m.urbanowicz@warminskizakatek.com.pl

Sylwia Lubańska-Mąka - EKO MALUCH

grupa młodszych dzieci

tel.:538 394 125
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Weronika Suchocka - EKO MALUCH

grupa starszaków

tel.:538 394 125
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Marzena Szadura - EKO MALUCH

grupa młodszych dzieci

tel.:538 394 125
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Monika Ławrynowicz

tel.:89 616 00 58

e-mail: m.lawrynowicz@warminskizakatek.com.pl

Prosimy kontaktować się również poprzez nr tel.: 784 597 214,
w przypadkach dotyczących projektów RPO poprzez nr tel.: 575 507 616

 Godziny Pracy Biura

pn-śr: 7:45 - 15:45
czwartek: 7:45 - 17:00
piątek:7:45 - 14:45

 Kontakt telefoniczny

Biuro: 89 616 00 58

Zobacz pełną opis kontaktów

 DANE ADRESOWE

Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek"

ul.Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel: 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

 DANE FIRMOWE

Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek"

NIP: 739-356-61-26
KRS: 0000260433
nr konta:20 8857 1041 3004 0400 0459 0001


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.